Komunitní plán vstupuje do další etapy

26. 2. 2016

 

Monitoring komunitního plánu byl schválen radou města.

Rada města Třeboně na svém jednání dne 24. února schválila monitoring a vyhodnocení návrhové části Komunitního plánu sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň 2015 – 2018 a Akční plán pro rok 2016.

Monitoring představuje výstupy již 4. fázi procesu komunitního plánování sociálních a doprovodných služeb na území Třeboňska. Na plánování na území ORP se dlouhodobě jako hlavní iniciátoři podílejí Město Třeboň a Jihočeská rozvojová o.p.s. Výstupy 4. fáze plánování vznikly za podpory grantu poskytnutého Jihočeským krajem v rámci grantového programu „Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji.

Aktualizovaná verze hlavního dokumentu KPSS (návrhové části) obsahuje barevně označené provedené změny oproti původní verzi (červený text) a také hodnotící tabulky, které shrnují stav plnění každé jednotlivé aktivity za rok 2015 a plánovaný výhled na rok 2016.

Monitoring a vyhodnocení návrhové části Komunitního plánu proběhl prostřednictvím pracovních skupin komunitního plánování pod metodickým vedením realizátora projektu Jihočeské rozvojové o.p.s.

Monitoring komunitního plánu naleznete v záložce "Dokumenty ke stažení".

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace