Představujeme sociální služby - Bezpečnostní náramky a preventivní programy Městské policie

14. 4. 2016

 

Rozhovor s vrchním strážníkem Městské policie Třeboň Vladimírem Školkou o preventivních opatřeních pro seniory.

Bezpečnostní náramky

Situace, ve kterých potřebujeme pomoc my, naši rodiče, nebo blízcí příbuzní či přátelé, může nastat velmi rychle. V případech úrazu nebo nenadálé změny zdravotního stavu pomáhají tísňová zařízení. Město Třeboň vyčlenilo v posledních letech částku celkem 260 00,- Kč a pořídilo průběžně 25 kusů tak zvaných bezpečnostních náramků. Bezpečnostní náramky jsou zařízením, které je určené hlavně pro osamělé seniory, nebo osoby s vážným zdravotním problémem. Fungují na jednoduchém principu. Dotyčný nosí náramek s červeným tlačítkem. Zmáčkne ho v případě, že se dostane do krizové situace, do nouzového zdravotního stavu. Náramek vyšle signál, kterým se spojí s komunikační jednotkou. To je vlastně telefon, který vzápětí začne vytáčet speciální linku Městské policie. Operátorka na místo pošle pomoc.

Ptáme se vrchního strážníka Městské policie Třeboň Vladimíra Školky:

Jaké jsou konkrétní zkušenosti třeboňských strážníků s bezpečnostními náramky?

"Jednoznačně pozitivní. Původní obavy z možných častých planých výjezdů způsobených například zneužíváním náramků nebo jejich nesprávným užíváním ze strany seniorů se nenaplnily. Samozřejmě občas k mylnému použití dojde, četnost těchto "omylů" však není zatěžující. Naopak, ve více případech náramky posloužili k zajištění zdraví a v některých případech si dovolím tvrdit, že i k záchraně života. A samozřejmě je třeba zdůraznit psychologickou stránku věci, senioři se cítí bezpečněji a vědí, že rychlá pomoc je poblíž a kdykoliv k dispozici."


V jakých případech nejčastěji lidé náramek využijí?

"Nejčastější použití náramků je v případech zdravotní indispozice uživatelů."

Kolik bezpečnostních náramků je aktuálně voběhu a jaká je kapacita pro zajištění této služby?
 

"V současné době je v užívání 25 náramků a letos bude pořízeno dalších 5 náramků. Po vyhodnocení provozu 30 náramků budeme schopni říci, zda zvládneme větší množství. V současné době jsem toho názoru, že 30 kusů je maximum s ohledem na personální složení Městské policie a hlavně nutnost zajišťování dalších úkolů."


Je tato služba dostupná v jakémkoli městě (obci)?

"Ano, pokud bude obec mít vytvořené podmínky. Základní podmínkou je nepřetržitý 24 hodinový provoz určité tísňové linky, s níž se mohou uživatelé náramků spojit tak, aby případná pomoc přišla včas."

Městská policie Třeboň se aktivně zapojuje do preventivních programů pro děti i pro seniory. Jaké aktivity pro tyto skupiny připravujete?

"Dá se říci, že pro obě skupiny jsou aktivity podobné. Jsou zaměřeny především na bezpečnost osobní, čili na prevenci kriminality, i když v některých otázkách se bezpečnostní problematika seniorů liší od problematiky mládeže. Při práci s mládeží se věnujeme například problematice drog, což pochopitelně není u seniorů až takovým rizikem. Nicméně základy prevence před bezpečnostními riziky jsou stejné. Neméně důležitou je i dopravní prevence, mládež i senioři jsou rizikovými účastníky silničního provozu, a proto je na ně zaměřena naše pozornost. Připravujeme besedy na školách a internátech, stejně tak docházíme za seniory do jejich sdružení a spolků. Před dvěma lety jsme například zorganizovali školení seniorů v místní autoškole, příjemným překvapením byla skutečně velká účast."


Jaká je dle vašeho názoru nejohroženější skupina zhlediska sociálního?

"Děti z neúplných rodin, případně děti z nefunkčních rodin a stejně tak opuštění senioři, kteří vinou různých okolností zůstávají na sklonku života osamoceni."

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace