Představujeme sociální služby - České Velenice

10. 5. 2016

 

Město České Velenice je v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň velmi specifické z pohledu sociální problematiky, a proto si zaslouží samostatný článek.

České Velenice - specifika města, terénní práce, komunitní centrum

Ptáme se Pavla Chabinioka, místostarosty Českých Velenic

Co vnímáte jako největší sociální problém v Českých Velenicích?

"Město České Velenice zaujímá specifické místo dané svojí polohou, rozkládá se na samé hranici s Rakouskem, kde navazuje na rakouské město Gmünd. Jako největší problém vnímáme sociálně vyloučené lokality. Taková místa na území města evidujeme čtyři. Jsou specifické nízkou zaměstnaností, nízkým stupněm dosaženého vzdělání a s tím souvisejícími problémy v oblastech prostituce, drogové závislosti, gamblerství, přestupcích a méně závažných trestních činů. Tyto činy u nás nepáchají pouze naši občané, ale podílejí se na nich i občané sousedního Rakouska, ať už skutkově nebo poptávkou po různých službách. Dalším problémem je tzv. obchodování s chudobou, kdy tu vznikají ubytovny, které profitují ze sociálních dávek - příspěvku na bydlení. Nevýhodou našeho města je také skutečnost, že zde postrádáme oddělení Policie ČR. Sice Obvodní oddělení policie v Suchdole nad Lužnicí aktivně vykonává svou činnost, ale v důsledku nízkého stavu policistů, nemohou zaručit 24 hodinovou hlídku. V současné době je přislíbeno navýšení stavu policistů a tím by se mělo rozšířit i jejich působení v Českých Velenicích."

Co se povedlo v posledních letech změnit?

"Město již třetím rokem spolupracuje s Agenturou pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. Naše spolupráce spočívá v analyzování situace, vytipování oblastí, na které se zaměříme, v našem případě se jedná o bezpečnost, zaměstnanost, rodina a bydlení. Přijali jsme formou výběrového řízení tři asistenty prevence kriminality a jednu terénní pracovnici. Asistenti prevence kriminality mají na starost dodržování pořádku. Terénní pracovnice se aktivně snaží nalézt řešení životní situace sociálně slabých skupin. Jedná se o zvýšení jejich finanční gramotnosti, působení na dodržování školní docházky u dětí a jejich kontrolou. Doučování dětí. Pomoc při jednání s úřady, pomoc při vyhledávání práce a mnoho dalších."

Na čem byste chtěli do budoucna pracovat ?

"V letošním roce budou v Českých Velenicích zavedeny nové sociální služby, které tu postrádáme a opět by měly přispět na výrazné zlepšení současné situace. Tímto ale celý proces nekončí, budou zde provedeny investiční akce na podporu a zlepšení stavu sociálně vyloučených lokalit. Vznikne nízkoprahové centrum zaměřené na volnočasové aktivity dětí a mládeže nejen ze sociálně vyloučených lokalit. Dětské hřiště v blízkosti těchto lokalit. Cvičná kuchyň určená pro vzdělávání v oblasti potravin a jejich přípravy. A mnoho dalších. Nástroje, kterými lze vylepšit situaci v sociálních oblastech je mnoho a nedají se aplikovat okamžitě a všechny najednou. Časem se budou dle potřeby upravovat, přidávat nebo ubírat podle toho jak se budou v praxi osvědčovat či neosvědčovat."

Na začátku loňského roku vzniklo v Českých Velenicích nové česko-rakouské centrum FENIX. Sídlí v prostorách bývalého kina, které prošlo kompletní rekonstrukcí. Ptali jsme se vedoucí centra Kateřiny Žajdlíkové:

Jaká je hlavní náplň práce komunitního centra?

"Jsme otevřeným prostorem pro všechny věkové skupiny, pro ně se také snažíme vytvářet rovnoměrně programovou skladbu. Velkou výhodou i výzvou je to, že si lidé mohou program vytvářet také sami, nové prostory mohou využívat pro své projekty. Naší hlavní náplní je vytvářet podmínky pro to, aby zde návštěvníci mohli trávit smysluplně svůj volný čas."

Co předcházelo založení centra?

"Centrum vzniklo z několika důvodů. Aby pomohlo oživit přeshraniční vztahy a stalo se přirozeným místem pro setkávání lidí. Aby se mohla rozšířit nabídka pro volnočasové aktivity se zaměřením na věkovou skupinu 15+. Aby město mohlo nabídnout alternativní kulturní prostor pro komornější akce. Aby dalo novou náplň budově bývalého kina, která již svému původnímu účelu nesloužila. Jako další nástroj pro předcházení sociálně patologickým jevům ve společnosti."

S jakými skupinami - věkovými, sociálními apod. nejčastěji pracujete?

"Pravidelnými návštěvníky jsou u nás děti předškolního a školního věku, pro které připravujeme každý týden výtvarnou dílnu. Maminky s dětmi od jednoho do tří let věku, které navštěvují cvičení. Dále návštěvníci pravidelných přednášek a koncertů napříč všemi věkovými kategoriemi. Studenti střední školy, kteří navštěvují eko-workshop. Dále připravujeme další aktivity, kterými chceme oslovit především skupinu 15+. Výtvarné dílny občas navštěvuje skupina romských dětí."

Dle dosavadních zkušeností - splnilo komunitní centrum původní očekávání? Případně překročilo a v čem?

"FENIX oslavil na začátku tohoto února první rok, což je velmi krátká doba na to, dělat nějaké relevantní závěry. Pro mě osobně je důležité, že už neslýchám „kino“, ale lidé si už povídají o „FENIXu“. Jedním z cílů, které máme, je aby si program tvořili sami občané, aby nový prostor nebyl pouze pasivně konzumován. První vlaštovky se objevily hned se začátkem otevření centra. Paní, která do Velenic dojíždí vyučovat angličtinu, založila anglický klub, kde si mohou lidé zdarma procvičovat své konverzační schopnosti. Pomalu se přidávají další, kteří se snaží aktivně sami něco vytvářet.

Dalším obrovským cílem je oživit a znovubudovat přeshraniční vztahy, což je běh na neskutečně dlouhou trať. Ze začátku bylo nutné naplnit konstruktivně a smysluplně závazný program v únoru a březnu 2015, který byl hrazený z programu „Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013“ a který byl již dopředu daný. Po skončení realizace projektu bylo důležité neztratit drive a udržet akce, které si návštěvníci za poměrně krátkou dobu oblíbili a dále je rozvíjet a přicházet s novými aktivitami. Což se, myslím, povedlo. Centrum si našlo své stabilní návštěvníky a noví stále přicházejí, z čehož mám velikou radost."

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace