Představujeme sociální služby - Chráněné bydlení a chráněné dílny

3. 2. 2016

 

Trojrozhovor s vedoucím chráněného bydlení Naplno Alešem Adamcem, ředitelkou Oblastní charity Třeboň Danou Zavadilovou o nové sociálně terapeutické dílně Motýl a ředitelkou Dílen sv. Jiljí Markétou Šírkovou.

Chráněné bydlení a chráněné dílny

Chráněné bydlení je sociální služba pro dospělé osoby se zdravotním postižením. Na území ORP Třeboň vzniklo chráněné bydlení s kapacitou 36 míst, a to v nových objektech v Třeboni a v Lomnici nad Lužnicí. Do chráněného bydlení se nastěhovaly klientky Domova Pístina. Tento projekt byl postupně realizován v rámci celorepublikového projektu ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Transformace sociálních služeb. Od 1. ledna 2016 zanikl Domov Pístina a činnost zahájila nová služba Chráněné bydlení Naplno. Služba je poskytována pod Centem sociálních služeb Jindřichův Hradec v Lišově, Lomnici nad Lužnicí, Jindřichově Hradci a Třeboni. Asistenti v chráněném bydlení pomáhají klientům při péči o vlastní zdraví, pomáhají jim komunikovat se službou domácí péče, podporují je slovně v užívání léků nebo při běžném ošetřování vlastního těla. Jednotlivé domácnosti jsou umístěny v rodinných domech, které mají charakter běžného bydlení. Domy se nachází v běžné zástavbě jiných rodinných či bytových domů v daném městě. Chráněné dílny jsou mimo jiné navazující službou. Osobám se sníženou soběstačností poskytují dlouhodobou a pravidelnou podporu formou zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Chráněné bydlení Naplno - ptáme se vedoucího Mgr. Aleše Adamce:

Proč Chráněné bydlení Naplno?

Název Chráněné bydlení Naplno vystihuje jednak druh sociální služby, kterou poskytujeme, a současně vyjadřuje naši filosofii, jak chceme sociální službu poskytovat, a jak bychom rádi, aby lidé se zdravotním postižením žili.

Pro koho je sociální služba určena?

Služba je určena pro osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením ve věku od 18 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Jak to funguje v chráněném bydlení?

Chráněné bydlení Naplno vychází při poskytování služeb z obecného cíle sociálních služeb, kterým je maximální možná snaha o úspěšné sociální začlenění lidí v sociálně nepříznivé situaci. Služba je zaměřena na podporu při vedení domácnosti, péči o vlastní osobu až k maximálně aktivnímu začlenění člověka do místní komunity. Jednoduše se dá říci, že člověk dělá vše, jako děláme my doma, jen s tím rozdílem, že mu v oblastech, které sám nezvládá, pomáhá asistent – pracovník v sociálních službách.

Mají obyvatelky nových domácností v Třeboni možnost zaměstnání?

Obyvatelky domácností jsou prozatím samé ženy různého věku. Dá se říci, že některé ženy jsou ve starobním věku a užívají si ho podobně jako každý jiný člověk. Současně v domácnostech žijí i ženy, které jsou v aktivním věku, a ty využívají nabídky různých aktivizací zprostředkovaných navazujícími sociálními službami (např. Charita Třeboň a Dílny Sv. Jiljí). Některé by určitě rády využili i nabídky z běžného trhu práce. Zde možnosti a nabídky nyní mapujeme.

Jakou podporu byste v rámci provozu chráněného bydlení uvítali?

Samozřejmě uvítáme různé druhy podpory, ve smyslu dobrovolnictví, nabídky zaměstnání i brigád pro klienty, ale i finanční či věcnou podporu. Konkrétní podporu lze dohodnout s vedoucí domácností Třeboň, paní Zuzanou Černou.

Kontakty:

info@chbnaplno.cz, tel.: 384 389 018, www.domovpistina.cz

 

Dílny sv. Jiljí - ptáme se ředitelky společnosti Markéty Šírkové:

Jaké aktivity dílna sv. Jiljí v Třeboni provozuje?

Dílny sv. Jiljí, o.p.s. se snaží vytvořit podmínky pro zaměstnání osob, které jsou pro své znevýhodnění a hloubku postižení nezaměstnatelní na trhu práce.
 

Pro koho je tato služba určena?

Cílovou skupinou budou osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, tělesným postižením, smyslovým postižením, kombinovaným postižením a duševním onemocněním.
 

Co vedlo ke vzniku chráněné dílny v Třeboni?

Zakladatelem společnosti je POMOC Týn nad Vltavou, z.s.,která tyto služby provozuje již víc jak 15 let. Zjistili jsme, že v Třeboni toto chybí a tak vznikla myšlenka takovou společnost založit právě zde.

Chystáte do budoucna službu rozšířit?

Ano, chystáme se do budoucna služby rozšířit o další projekty a tím zaměstnat více lidí. V současné době sháníme vhodné prostory, které by umožnili realizovat naše další projekty. Uvítali bychom větší spolupráci zdejších podniků. Rádi bychom jim nabídli kvalitní služby, které nabízíme. Stačí, aby vyzkoušeli spolupráci a tak zjistili, že kvalitní služby umíme a tím by nás podpořili v dalším rozvoji.

Kontakty: Dílny sv. Jiljí, Dvorce 258, Třeboň, tel. 606823790,

Chráněná dílna Motýl - ptáme se Mgr. Dany Zavadilové ředitelky Oblastní charity Třeboň:

S jakým záměrem Oblastní charita Třeboň rozjíždí službu sociálně terapeutické dílny?

Směrem, který nás vedl při uvažování o vzniku nějaké sociální služby v Třeboni pro osoby s postižením, byla myšlenka na transformující se Domov Pístina a na jeho uživatelky, které dnes již bydlí v Třeboni, Lomnici a Lišově. A úvaha, co budou přes den dělat. Věděli jsme, že řada z nich je zvyklá pracovat a proto jsme chtěli nabídnout možnost smysluplného vyžití formou nácviku a zdokonalení pracovních návyků a sebeobsluhy. K tomu přispěla i skutečnost, že již během let působení naší Charity jsme zaznamenali poptávku po tomto typu služby od třeboňských občanů. Složení uživatelů a jejich činnosti v dílně jsou plánovány tak, aby mohl být zajištěn optimální rozvoj dovedností u všech uživatelů dle jejich individuálních potřeb. V jednom okamžiku je možné poskytnout službu 10 uživatelům, proto v dílně probíhá dopolední a odpolední program.

Pro koho bude služba určena a kde ji provozujete?

Sociálně terapeutická dílna Motýl je určena osobám od 16 do 65 let s lehkým nebo středně těžkým mentálním a kombinovaným (mentálním a tělesným, popř. smyslovým) postižením z Třeboňska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka, které nemají v době příchodu do služby z důvodu snížené soběstačnosti možnost pracovat na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Tato ambulantní služba je provozována v pronajatých prostorách od městské knihovny v Chelčického ulici č. 1 (bývalá internetová kavárna).

Jaká je vaše ambice do budoucna, co se týká této služby?

Naše ambice vyplývají již ze samotného názvu dílny Motýl. Proces, při kterém se housenka stává motýlem, je období plné významných změn. Stejně tak naše dílna i uživatelé jsou nyní na začátku tohoto vývoje a potřebují projít všemi fázemi, tak jako motýl, než se rozlétne do světa. Služba má svoje cíle a vize, a pokud se nám jejich prostřednictvím podaří přispět ke vstřícné a tolerantní atmosféře v Třeboni, bude naše ambice naplněná.

Co byste v rámci služby sociálně terapeutické dílny přivítali, (co vám schází)?

Velkou pomocí nám v rozjezdu byla firma Santal z Třeboně, která nám sponzorsky vyrobila potřebný nábytek (stůl, židle, skříň, botník apod.). Nyní bychom přivítali darování jakéhokoliv textilního materiálu (i zbytky) – vlny, bavlnky, nitě, látky, knoflíky apod. Pro činnosti zaměřené na přípravu jídel a pečení bychom potřebovali elektrický sporák s pečící troubou, na jehož zakoupení zatím nemáme dostatek financí. Rozjezd a další realizace služby by nebyla možná bez pomoci jednotlivců, firem, úřadů a institucí a proto bychom i do budoucna potřebovali zachovat jejich přízeň.

Kontakty

Oblastní charita Třeboň – tel. 384 72 14 27, vedoucí služby – Mgr. Alena Brožová, tel. 775 566 971

Další chráněné dílny v regionu:

Domov sv. Anežky, o.p.s. Týn nad Vltavou - www.anezka-tyn.cz
Dílna Nazaret, stř. Diakonie a misie Církve československé husitské Borovany - www.nazaret.cz
Proutek, o.s. Plasná u Jindřichova Hradce - www.proutek.cz
Rolnička, středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické Soběslav - www.rolnicka.cz

 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace