Představujeme sociální služby - Domovy seniorů

10. 11. 2015

 

Jako první představujeme třeboňský a českovelenický domov seniorů. Na otázky odpovídají vedoucí Lenka Krakowitzerová a Kamila Večeřová.

Domovy seniorů

Na území obce s rozšířenou působností Třeboň působí dva domovy seniorů - v Třeboni a Českých Velenicích. Jejich zřizovatelem je Jihočeský kraj a zastřešující organizací je Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec.

Obě zmíněná zařízení poskytují sociální služby především seniorům a dále dospělým osobám starším 55 let, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou  podporu  nebo  pomoc  jiné fyzické osoby. Kapacita domova v Českých Velenicích je 66 lůžek. Domov seniorů Třeboň v současné době nabízí 62 lůžek, v roce 2015 došlo k navýšení kapacity o 4 lůžka, plánováno je navýšení o další dvě.

Ptali jsme se vedoucí Domova seniorů Třeboň Ing. Lenky Krakowitzerové a vedoucí Domova seniorů České Velenice Mgr. Kamily Večeřové:

Jaký je zájem o Vámi poskytované služby?

Ing. Krakowitzerová: „V Třeboni máme soustavně okolo osmdesáti žádostí, z toho vždy cca dvacet, které jsou urgentní. Poptávku po naší službě zcela uspokojit nedokážeme, a to ani s kapacitou 64 lůžek. Z tohoto důvodu máme přesná kritéria posuzování žádostí.“
 

Mgr.Večeřová: „ Již více než rok je naše kapacita u služby domov pro seniory stále naplněna, což se v předchozích letech nestávalo. Čekací doba se dá velmi těžko odhadnout. V případě odlehčovací služby jsme schopni zájemce uspokojit.“
  

 Co pokládáte za nejpalčivější problém v oblasti poskytování sociálních služeb pro seniory?

Ing. Krakowitzerová „ Nedostatek skutečně kvalitních pečujících. Nedostatečné finanční ohodnocení těchto pečujících. Minimální podporu a nejistou budoucnost pro osoby, které odejdou ze zaměstnání, aby zajistili péči o své blízké. Nedostatečnou spolupráci a komunikaci s odbornými lékaři a zdravotnickými zařízeními. Přístup zdravotních pojišťoven.“

Mgr. Večeřová: „Abychom mohli poskytovat kvalitní sociální služby, potřebujeme dostatek finančních prostředků a hlavně dostatek kvalitních zaměstnanců, protože naše profese není zaměstnání, ale spíše poslání.“

 V čem je vaše zařízení specifické?

Ing. Krakowitzerová: „Poskytujeme nejrůznější služby „navíc“, což je ovšem i v nabídce jiných zařízení. Pro mne je nejdůležitější kvalita personálu, jeho odborné, morální, osobnostní předpoklady.  Naše práce je o kvalitě, o individuálním přístupu. O klientech přemýšlíme - jak žili, kde, s kým, jak by chtěli prožít poslední fázi života. Vzhledem k naší klientele jsme začali mnohem intenzivněji využívat léčbu chronické bolesti, protože bolest značně omezuje a zhoršuje kvalitu života. Snažíme se, aby každý, nově příchozí klient u nás našel svůj kousek Domova.“

Mgr. Večeřová: „Naše zařízení poskytuje dvě sociální služby, službu domov pro seniory a odlehčovací služby. Nemyslím si, že se nějak lišíme od ostatních domovů pro seniory. Domov se snažíme stále modernizovat, vybavovat moderním nábytkem i technikou, vzděláváme zaměstnance, můžeme nabídnout i rehabilitační péči, zušlechťujeme naši velkou zahradu…“

Jaká sociální služba podle Vás na Třeboňsku chybí?

Ing. Krakowitzerová: „Dlouhodobá péče o rodinného příslušníka, částečně či zcela imobilního seniora s demencí „doma“ je velmi náročná. Přála bych těmto pečujícím, aby měli možnost odpočinku, odreagování se, aby se nijak nenarušily jejich rodinné vztahy. Jednoduše řečeno, ten kdo pečuje, by neměl přestat žít svůj vlastní život! Jako pomoc bych viděla navýšení kapacity Domova seniorů Třeboň cca o 12 lůžek pro osoby s Alzheimerovou nemocí.“

Mgr.Večeřová: „Na tuto otázku odpovím z pohledu „českoveleničáka“. U nás chybí dům s pečovatelskou službou, vím ale, že se radnice touto otázkou intenzivně zabývá. Jinak bych řekla, že u nás působí nové služby a město se opravdu snaží řešit naši někdy složitou situaci.“

 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace