Představujeme sociální služby - Hafík

2. 8. 2016

 

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2001 v Třeboni. Spolek se zabývá především praktikováním odborné canisterapie a felinoterapie a dále vzděláváním a výcvikem canisterapeutických týmů (dobrovolníků se psem). Na naše všetečné otázky odpovídala předsedkyně organizace Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D .

Sdružení působí již 15 let. Jakým vývojem v tomto období prošlo?

"Před 15 lety v ČR téměř nikdo o pojmu canisterapie – zooterapie nic nevěděl. Naše organizace byla jedna z prvních v ČR, která se začala této problematice na odborné úrovni věnovat. Na základě kontaktů se zkušenými odborníky ze zahraničí, podpory a iniciativy pana prof. Velemínského, který byl spoluzakladatelem organizace, se pár nadšenců - dobrovolníků s tzv. „hodnými“ pejsky rozhodlo dělat radost v Domově pro seniory v Třeboni a v Dětském domově v Boršově. V průběhu času jsme se vzdělávali, konzultovali postupy a výsledky práce s odborníky. V současné době máme nejen velmi propracovaný systém přípravy a vzdělávání dobrovolníků a testování jejich psů, ale i metodiku a systém praktikování canisterapie/zooterapie. Dnes již naši dobrovolníci, kterých je téměř 60 se svými speciálně připravenými pejsky (ale i kočičkami a jedním miniponíkem) docházejí do 54 zdravotnických, sociálních a školských zařízení po celé ČR. Naši dobrovolníci dokonce pracují individuálně v 5 rodinách, kde pomáhají potřebným v domácím prostředí."

Co tvoří hlavní část vašich aktivit ?

"Stěžejní částí našich aktivit je realizace dobrovolnického programu se zaměřením na canisterapii/zooterapii. To znamená, že dobrovolník se svým speciálně připraveným psem (kočkou či jiným zvířetem) dochází do nejrůznějších organizací, kde pracuje s potřebnými klienty. Dále realizujeme Rekondiční víkendové pobyty a letní Canisterapeutické tábory, jejichž cílem je integrace dětí s nejrůznějším typem postižení do skupiny dětí zdravých a to prostřednictvím canisterapie. Doplňující aktivitou je realizace jednorázových prožitkových, osvětových či vzdělávacích akcí se zaměřením na canisterapii. Nedílnou součástí našich aktivit je vedení kynologického cvičiště, kde naše organizace realizuje nejen přípravu psů pro canisterapii, ale socializační výcviky a výcvik ovladatelnosti pro širokou veřejnost. Věnujeme se také několika psím sportům jako je flyball a agility."

S jakými klienty pracujete?
"Škála našich klientů je velmi široká, od dětí předškolního a školního věku, přes dospělé až po seniory."

Můžete jmenovat konkrétní zkušenost, která pro vás byla výjimečnou, či doslova „srdeční záležitostí"?

"Příběhů, které vezmou za srdíčko, máme za ta léta opravdu mnoho. Pokud mohu mluvit za sebe, tak zmíním příběh chlapce s poruchou pozornosti, se kterým jsem v rámci canisterapie pracovala již od mateřské školy. Léta se účastnil našich táborů a canisterapie mu velice svědčila. Zažila jsem s ním mnoho úžasných chvil, a když mne dnes, již v pubertálním věku potká, vždy na mne radostně mává a trochu provinile schovává cigaretu. Je to velmi příjemné, že i po letech nezapomněl."

Kam byste chtěli sdružení v budoucnu dovést? Jaké máte ambice?

"Cílem je především udržet kvalitu služeb, které provádíme a zajistit organizaci dlouhodobě stabilní financování, spokojené klienty a dobrovolníky. V budoucnu bychom rádi realizovali canisterapii jako plnohodnotnou součást sociálních služeb."

 

Předseda organizace: Mgr. Jaroslava Bicková, Ph.D

Koordinátor dobrovolníků: Mgr. Ludmila Cimlová

www.canisterapie.org
e-mail: jaroslava.bickova@canisterapie.org, ludmila.cimlova@canisterapie.org

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace