Představujeme sociální služby - Metha a Rozkoš bez rizika

7. 7. 2016

 

Více jak 10 let působí na Třeboňsku organizace Metha, z.ú. Sdružení Rozkoš bez rizika se na Českovelenicku pohybuje už téměř 20 let. Ptali jsme se zástupců obou subjektů. Za Methu, z.ú. odpovídala ředitelka Ústavu a koordinátorka projektů Mgr. Bc. Božena Havlová, odpovědi za Rozkoš bez rizika poskytla Bc. Monika Kochlőflová, DiS., vedoucí českobudějovického centra.

Metha, z.ú.

poskytuje sociální a odborné poradenství pro rodiny s dětmi a pro všechny občany znevýhodněné sociálním prostředím nebo nedostatečnou schopností zvládat osobní či společenský život. Ústav Methy je určen k podpoře pozitivního vývoje u osob zneužívajících návykové látky nebo osob s jinou formou návykového chování, které je spojeno s faktickými nepříznivými sociálními dopady na osoby samotné nebo jejich rodiny.

Jak konkrétně funguje terénní činnost, co obnáší práce s klienty?

"Terénní práce se odehrávají ve školách, kde se zaměřujeme na prevenci rizikového chování školní mládeže, dále máme terénní program pro uživatele drog. Zde jde o vyhledávání klientů v jejich přirozeném prostředí, odborné a sociální poradenství, výměnný program injekčních setů a zdravotního materiálu. Terénní práce jsou ovšem realizovány i přímo v rodinách, které se v důsledku dlouhodobé krizové situace, kterou nedokáží sami řešit, ocitly v evidenci Orgánu sociálně-právní ochrany dětí."

Pokud bychom porovnali Třeboňsko a jiné regiony v ČR - jaký je rozdíl?

"Drogová situace na Třeboňsku je dlouhodobě stabilní a reflektuje situaci v celé republice. Nejsou zde patrny viditelné rozdíly. Nejčastěji užívanou látkou je konopí, oblíbené u dospívající mládeže, která rizika s jejím užíváním velice podceňuje. Míra užívání konopných látek ale stoupá i u dospělé populace a mezi studenty. Stoupá užívání léků se sedativními a hypnotickými účinky u dospělé populace a užívání alkoholu."

Vnímáte nějaké překážky ve vaší práci?

"Dlouholeté nesystematické financování drogových služeb, které vedlo služby k minimalizaci personálního zajištění, by měla změnit nadcházející změna ve financování všech sociálních služeb, a to formou vyrovnávací platby. Z dlouhodobých trendů se ukazuje, že lidé jsou stále méně tolerantní k uživatelům drog, psychicky nemocným lidem."

Metha, z.ú., havlova@osmeta.cz, 775 567 704

Rozkoš bez rizika, z.s.

je jedinou organizací v ČR, která nabízí od roku 1992 sociální, zdravotní a terapeutické služby ženám ze sexbyznysu. Posláním spolku je především zmenšit sociální a zdravotní rizika i u širší populace. Nabízí sociální poradenství, zdravotní služby a nyní i internetovou poradnu (možnost položit dotaz a chatovat). Dále nabízí právní poradenství, distribuuje letáky s nabídkou našich služeb a preventivní materiály. Pořádá akce pro veřejnost, kde mají lidé možnost bezplatného testování na protilátky HIV/AIDS několikrát do roka.


Čím se konkrétně zabýváte, jak vypadá práce v terénu?


"Město České Velenice a okolí navštěvujeme od roku 1998. Nejprve jsme oblast navštěvovaly pouze 1-2x za rok naší gynekologicko venerologickou ambulancí. Od roku 2005 máme terénní tým pro Jihočeský kraj, který je složen ze sociální pracovnice a zdravotní sestry. Od té doby sexuálním pracovnicím nabízíme nejen zdravotní služby, ale i sociální poradenství minimálně 1x za šest týdnů Nyní plánujeme navýšení terénních výjezdů do ORP Třeboň na 2x měsíčně. Terénní program je postavený na vyhledávání a kontaktování žen nabízející placené sexuální služby. Konkrétně objíždíme noční kluby, priváty a oslovujeme ženy pracující na ulici s nabídkou našich služeb. Ženám nabízíme rychlotest na protilátky HIV/AIDS a syfilis, hepatitidu typu C s výsledkem do 15 minut. Se ženami hovoříme o tom, jak se dostaly do sexbyznysu, jak to snáší, co je pro ně nejnáročnější. Vyslechneme spoustu příběhů, které napsal život. Nabízíme pomoc v tíživých situacích. Musíme být empatické, tolerantní, hlavně neodsuzovat a nesoudit."

V souvislosti s vaší činností zřejmě nejčastěji navštěvujete příhraniční regiony. Čím je ten jihočeský jiný?

"Terénní práce v příhraničí a konkrétně na Českovelenicku je jeden z nejnáročnějších terénů v celé ČR. Navštěvujeme téměř 10 nočních klubů, dva soukromé byty. Jsme v kontaktu s více než 50 ženami nabízející placené sexuální služby. Specifikum jižních Čech jsou ženy rumunské a maďarské národnosti. Prostituční scéna se mění a vyvíjí. Klesá počet žen pracujících na ulici. Je faktem, že pokud je poptávka, bude i nabídka, to je už známý vzorec. Počet sexuálních pracovnic neklesá, jen se mění náročnost prostředí, ve kterém pracují. Každý rok potkáme přibližně 120-150 nových žen nabízející sexuální služby."

Vnímáte nějaké překážky ve vaší práci?

"Překážky máme stejné jako téměř všechny sociální služby, a to nedostatek finančních prostředků. Zvlášť v Jihočeském kraji se nám nedostává finanční podpory ze strany obcí, měst a kraje. Další překážkou bývá nepochopení, neporozumění. Setkáváme se s tím, že si lidé, ale bohužel i úředníci myslí, že našim cílem je podporovat prostituci. Což tak samozřejmě není. Pomáháme ženám řešit jejich nepříznivou životní situaci př. dluhy, odchod ze sexbyznysu, problémy s bydlením, řešíme otázky partnerských vztahů a vztahů s dětmi, v neposlední řadě jejich zdravotní stav. Práci nám také komplikují bezpečnostní agentury, které dohlížejí na dodržování vyhlášky o zákazu poskytování, nabízení a propagaci sexuálních služeb ve městě České Velenice. Sexuální pracovnice, které pracovaly na ulici, se přesunuly do barů, kasin nebo soukromých bytů. Je náročnější je vyhledat a kontaktovat. Vzniká tím skrytá prostituční scéna, která je živnou půdou pro kriminalitu a v neposlední řadě ztěžuje ženám poskytující sexuální služby přístup k pomoci (ke službám zdravotním, sociálním, terapeutickým). Bojí se stigmatu a stereotypů, které jsou ve skryté prostituční scéně vyšší."

Rozkoš bez rizika, z. s., 775 133 133, budejovicko@rozkosbezrizika.cz

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace