Vytisknout

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Chráněné bydlení Naplno

Registrovaná sociální služba

Chráněné bydlení, Služby pro seniory, bydlení, sociální péče, Zdravotně postižení,...

Česká 1175
377 01 Jindřichův Hradec II
Územní dostupnost:
Česká republika
Kontaktní osoba:
Mgr. Aleš Adamec
Telefon/fax:
737 236 929
 
 
Kapacita služby:

Jedná se o individuální i skupinové chráněné bydlení komunitního charakteru s celkovou kapacitou 80 osob. Služba je poskytovaná v 21 autonomních domácnostech v rodinných domech nebo bytech ve čtyřech městech – Jindřichův Hradec, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí a Lišov.

 
Popis:

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec má v rámci zřizované služby Chráněné bydlení Naplno zaregistrovanou jednu pobytovou sociální službu, a to chráněné bydlení dle ustanovení § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

Jednotlivé domácnosti jsou umístěny buď v rodinných domech nebo bytech, které mají charakter běžného bydlení. Nachází se v běžné zástavbě jiných rodinných či bytových domů v daném městě. Jednotlivé domácnosti jsou uspořádané jako běžné bytové jednotky. Jejich velikost a uspořádání odpovídá počtu obyvatel a jejich potřebě soukromí.

Cílová skupina:

Služba je určena dospělým lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením a její základní činnosti vychází z příslušných zákonných předpisů a zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec.

Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje, případně závislé na návykových látkách.

Provozní doba:

Nepřetržitá péče a podpora.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace