Vytisknout

Město Třeboň, Podpora rodin s dětmi v evidenci OSPOD

Související a doprovodné služby, Úřady a instituce, Děti, mládež, rodiny, Osoby v krizi...

Město Třeboň - Odbor školství a sociálních věcí
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň
Územní dostupnost:
ORP Třeboň
Kontaktní osoba:
Mgr. Dagmar Čermáková, vedoucí odboru OŠSV
Telefon/fax:
384 342 107, 725 472 743
 
 
 
Popis:

Podpora rodin v evidenci OSPOD má podobu terénní práce v rodinách. Tyto rodiny se nachází v nepříznivé životní situaci a nejsou schopny ji řešit vlastními silami. Hlavním cílem podpory rodin je předejít riziku ohrožení vývoje dítěte a v krajním případě jeho umístění do ústavního zařízení. Jedná se o následnou práci s rodinami v evidenci OSPOD vykonávanou sociálními pracovníky neziskových organizací, které získaly pověření k výkonu sociálně - právní ochrany dětí. Podpora rodin spočívá především v poskytování sociálního poradenství směřujícího k zmírnění či úplnému odstranění následků vzniklých vlivem dlouhodobě neřešných problémů. Služby jsou poskytované v přirozeném prostředí rodiny a spočívají v podpoře a posilování rodičovských kompetencí, v pomoci při péči a výchově nezletilých dětí, v ekonomickém poradenství, v pomáhání s vedním domácnosti, v nácviku sociálních kompetencí při jednání s úřady, apod.

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi v evidenci OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí)

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace