Vytisknout

Tyflokabinet České Budějovice, o.p.s.

Registrovaná sociální služba

Odborné sociální poradenství, Průvodcovské a předčitatelské služby, Sociální...

Roudenská 18
37001 České Budějovice
Územní dostupnost:
Jihočeský kraj
Kontaktní osoba:
Ing. Jan Steringa
Telefon/fax:
386 460 660
 
 
Kapacita služby:


 

 
Popis:

Průvodcovské a předčitatelské služby

Individuální doprovod uživatelů za osobními záležitostmi (do školy, k lékaři, na úřady apod.) na území města Českých Budějovic, předčítání nebo jiný způsob zprostředkování informace, asistence při vyřizování osobní korespondence, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Sociální rehabilitace

Nácvik sebeobsluhy, vlastnoručního podpisu, výuka psaní na klávesnici počítače a obsluhy speciální výpočetní techniky a kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Dále je poskytována technická podpora uživatelům kompenzačních pomůcek.

Odborné sociální poradenství

Poradenství v oblasti sociálně právní, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování dalších odborných služeb. Pro zrakově znevýhodněné osoby je poskytováno také poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek, speciální výpočetní techniky, elektroniky (kamerové a počítačové zvětšovací lupy). Žadatelům o poskytnutí příspěvku na pořízení kompenzační pomůcky jsou vystavovány posudky a písemná vyjádření o jejich vhodnosti (pro potřeby rozhodovacího procesu Úřadu práce).

Preventivní vyšetření zrakových vad

Screening zrakových vad u dětí ve věku od půl roku do sedmi let. Zdarma vyšetření ambulantně v provozovně v Č. Budějovicích i dle individuální domluvy v mateřských školách v celém Jihočeském regionu.

Cílová skupina:

Tyflokabinet poskytuje sociální služby a technickou pomoc nevidomým, zrakově či jinak zdravotně znevýhodněným osobám a seniorům z celého Jihočeského kraje, v terénní i ambulantní formě s cílem dosažení jejich maximální soběstačnosti a nezávislosti.

Provozní doba:

Po: 8:00 - 11:00, 11:30 - 17:30
Út: 8:00 - 11:00, 11:00 - 16:00
St: 8:00 - 11:00, 11:30 - 16:00
Čt: 8:00 - 11:00, 11:30 - 16:00
Pá: 8:00 - 12:00

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace