Byly zahájeny práce na aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb Třeboňska a přípravě Akčního plánu pro rok 2017

10. 10. 2016

 

Komunitní plánování sociálních služeb vstupuje do další fáze. Jihočeská rozvojová o.p.s. předložila v únoru 2016 ve spolupráci s Městem Třeboň žádost o dotaci z Grantového programu Jihočeského kraje ("Podpora plánování sociálních služeb na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji"). Projekt s názvem „Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Třeboň“ byl vybrán k podpoře.

Již dříve byl v rámci partnerství Jihočeské rozvojové o.p.s. a Města Třeboně zpracován dokument KPSS na roky 2015 - 2018, který byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Třeboně jako obce III. stupně. V roce 2015 byla zpracována první aktualizace a Akční plán na rok 2016, ve kterém byly konkretizovány potřeby a cíle v rámci jednotlivých aktivit a opatření na rok 2016.

Předmětem aktuálně realizovaného projektu bude provedení monitoringu aktuálního stavu plnění jednotlivých aktivit KPSS a v návaznosti na vývoj u jednotlivých služeb, vývoj v oblasti financování a dalších skutečností zpracování Akčního plánu pro rok 2017. Do uvedených aktivit budou zapojeni původní i nově nominovaní členové již dříve ustanovených pracovních skupin a řídicí skupiny KPSS.

První jednání pracovních skupin proběhne v úterý 25. října, v následujících časech:

Od 8. hod. PS IV. - Ostaní osoby v nepříznivé soc. situaci

Od 10. hod. PS I. a II. - Senioři a Osoby se zdravotním postižením

Od 12. hod. PS III - Mládež a rodiny s dětmi

Všichni zájemci o komunitní plánování sociálních služeb na Třeboňsku jsou srdečně zváni.

Realizace projektu je plánována do konce roku 2016. Poslední verzi dokumentu (Monitoring a vyhodnocení návrhové části a akční plán na rok 2016) najdete v sekci "Dokumenty ke stažení".

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace