Informace o realizátorovi

Obecně prospěšná společnost Jihočeská rozvojová vznikla v roce 2004 a je součástí DfK Group a.s.

Jihočeská rozvojová o.p.s. je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl 0, vložka 94. Společnost je taktéž registrována v seznamu neziskových organizací Jihočeského kraje k 30. 6. 2004. Právní forma organizace je obecně prospěšná společnost.

Jihočeská rozvojová o.p.s. spolupracuje se širokým spektrem partnerů z neziskového sektoru, dále pak s poskytovateli sociální služeb, zaměstnavateli, vzdělávacími institucemi, úřady práce a organizacemi státní správy i samosprávy.

Své aktivity zaměřuje především na tyto cílové skupiny:

neziskové organizace;
poskytovatele a zadavatele sociálních služeb;
zaměstnavatele a jejich zaměstnance;
podnikatelské subjekty;
nezaměstnané a nezaměstnaností ohrožené osoby;
osoby se zdravotním znevýhodněním;
osoby v sociální nouzi a životní krizi;
generaci 50+. 

 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace