Dokončen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň

24. 7. 2019

 

Představujeme Vám nový Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území ORP Třeboň na roky 2019 – 2021.

 V plánu je popsán rozsah sociálních a doprovodných služeb, které jsou poskytovány po celém území obce s rozšířenou působností a zahrnuje možnosti péče o širokou skupinu veřejnosti od dětí a mládeže přes skupinu dospělých až
k seniorům. Je myšleno i na osoby nemocné, osoby se zdravotním postižením, nacházející se v nepříznivé sociální situaci.
Dokument vznikl v rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 2019-2021, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006589“ spolufinancovaného z OP Zaměstnanost v rámci spolupráce Města Třeboň, Jihočeské rozvojové společnosti o.p.s. s řadou poskytovatelů sociálních služeb a dalších zainteresovaných subjektů.
Všem moc děkujeme za spolupráci!
Výsledný dokument, spolu s Katalogem sociálních a doprovodných služeb najdete v sekci „Dokumenty ke stažení“.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace