Monitoring plnění aktivit KPSS za rok 2017 a akční plán na rok 2018

7. 3. 2018

 

Během podzimních měsíců a na přelomu roku 2017 a 2018 byla dokončena další fáze komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb na území správního obvodu ORP Třeboň. Hlavním výstupem je aktualizovaná návrhová část komunitního plánu, která obsahuje také zhodnocení plnění jednotlivých opatření a aktivit za rok 2017 a předpokládaný výhled na rok 2018 (akční plán).

Aktualizace dokumentu proběhla v rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 2019-2021, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006589“ spolufinancovaného z OP Zaměstnanost.

Výsledný dokument (Aktualizace komunitního plánu 2017 a akční plán na rok 2018) najdete v sekci "Dokumenty ke stažení".

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace