Nový Plán sociálních a doprovodných služeb na území ORP Třeboň na roky 2015 - 2018

30. 6. 2015

 

Zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních a souvisejících služeb, kteří se od loňského roku do letošního června v pracovních skupinách podíleli na další fázi komunitního plánování sociálních a souvisejících na Třeboňsku, dokončili přípravu nového strategického materiálu. Nový Plán rozvoje sociálních a doprovodných služeb na území ORP Třeboň na roky 2015 – 2018 projednala Rada a schválilo Zastupitelstvo města Třeboně na svém posledním "předprázdninovém" zasedání. Před projednáním v Radě a Zastupitelstvu byl nový plán také představen na veřejném projednání.

Plán je členěn do 3 oblastí, které vycházejí z hlavních cílových skupin komunitního plánování: 1) senioři a zdravotně postižení, 2) mládež, rodiny s dětmi a 3) ostatní osoby v krizi (v nepříznivé sociální situaci). Pro každou z těchto skupin jsou pak definována opatření a aktivity v oblasti zachování nebo rozvoje sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem o sociálních službách (např. domovy pro seniory, sociální rehabilitace nebo odborné sociální poradenství) a také hlavní potřeby u tzv. doporovodných služeb (služby sociálního charakteru poskytované mimo režim zákona – např. rodinná centra, preventivní programy při školách, půjčovny kompenzačních pomůcek apod.).

Nový Plán rozvoje sociálních a doprovodných služeb na území ORP Třeboň na roky 2015 – 2018, ale také aktualizovaný Katalog sociálních a doprovodných služeb najdete na tomto novém portálu pro sociální a související služby na Třeboňsku, v sekci Dokumenty ke stažení.

 

 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace