Představujeme sociální služby - Fokus

12. 1. 2016

 

Další ze série článků o sociálních službách je věnován občanskému sdružení FOKUS Tábor.

Spolek Fokus Tábor

Spolek FOKUS Tábor je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní poruchy psychotického rázu. Spolek mimo jiné poskytuje terénní komunitní služby, provozuje socioterapeutická centra, chráněné dílny, chráněné bydlení. Kontaktní místo FOKUSu najdete i v Třeboni. Poskytovaná služba je vhodná jako služba prvního kontaktu, zásadní význam má zejména při řešení složitějších životních situací nebo jako služba udržující vztah s klientem např. při dlouho dobé hospitalizaci ve vzdálené léčebně.

Otázky jsme pokládali řediteli organizace Bc. Janu Máchovi:

Jak funguje FOKUS na Třeboňsku?

Převážná část naší práce je terénní, tj. probíhá v přirozeném prostředí našich uživatelů. Sociální pracovník pomáhá řešit konkrétní problémy uživatelů, např. pomoc s jednáním na úřadech, podpora uživatelů při zhoršení psychického stavu, pomoc s hledáním práce nebo jiného způsobu seberealizace, podpora po hospitalizaci na psychiatrii. Kromě toho, že se s uživateli služeb scházíme v jejich prostředí, je možné využít každou středu od 8 do 10 hodin i kontaktní místo, které je umístěno v areálu Městského úřadu Třeboň.


Kdo nejčastěji službu využívá?

Podporujeme dospělé lidi s vážným duševním onemocněním, zejména ty, kteří onemocněli schizofrenií nebo poruchami nálad. Někdy jsou tyto nemoci souhrnně označovány také jako psychózy.

Jak dlouho zde službu poskytujete a jaký vývoj v průběhu let v oblasti klientely zaznamenáváte?

FOKUS Tábor poskytuje své služby na Třeboňsku od jara 2015. V současné době zaznamenáváme zvýšený zájem uživatelů. Uživatelé jsou se službami spokojení a dále je doporučují.

V čem spatřujete problém při poskytování vaší sociální služby?

Nedostatek navazujících sociální služeb. Nízká možnost uplatnění našich uživatelů na trhu práce. Nedostatek psychologů a psychiatrů. Výrazně nám chybí podpora samostatného bydlení našich uživatelů.

Jaké tedy podle Vás chybí na Třeboňsku navazující služby?

Denní stacionáře, chráněné pracovní dílny nebo nabídka částečných úvazků na běžném trhu práce, svépomocné podpůrné skupiny.

V jakých případech a kde vás mohou zájemci kontaktovat?

Kontaktovat nás mohou lidé s duševním onemocněním, a to buď v naší kanceláři na Městském úřadě Třeboň každou středu od 8 do 10 hod., nebo na našich telefonních číslech – 777 721 703, 777 721 705, popřípadě na webových stránkách naší organizace www.fokustabor.cz.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace