Představujeme sociální služby - Rodinná centra

27. 6. 2016

 

Na Třeboňsku fungují 4 rodinná centra. Jak vznikala, jak fungují a co nabízí, o tom více v následujícím článku.

Rodinná centra

Mateřská či rodinná centra jsou místem, kde se setkávají rodiče s dětmi nejen kvůli novým sociálním kontaktům, ale také kvůli volnočasovým aktivitám. Podoba konkrétního centra vychází jak z potřeb jeho návštěvníků, tak z možností konkrétního místa a také se v něm odráží osobnost jeho koordinátorky /koordinátorek/. Otázky jsme tentokrát pokládali Radce Lacinové, která vede Rodinné centrum Kapřík Třeboň, Lucii Gerndtové, zakladatelce Rodinného centra Indiánka, z.s. v Chlumu u Třeboně, Petře Brychtové, vedoucí RC Lomnické klubíčko v Lomnici nad Lužnicí a Lucii Císařové, koordinátorce Mateřského klubu Piškůtek v Českých Velenicích.

Co ve vaší obci vedlo k založení rodinného centra?

Radka Lacinová, Třeboň:

"Zájem ze strany maminek." Pozn.:Fórum Zdravého města 2013 přinesl mimo jiné tento požadavek ze strany třeboňské veřejnosti. Následná ověřovací anketa tehdy potvrdila, že patří mezi priority k řešení pro následující rok. Na realizaci vzniku rodinného centra se aktivně podílelo město Třeboň.

Lucie Gerndtová, Chlum u Třeboně:

"K založení nás vedla absence jakékoliv pravidelné aktivity pro nejmenší děti a maminky na rodičovské dovolené, nejbližší baby kluby a rodinná centra jsou v Třeboni nebo Jindřichově Hradci, což je cca 20km. Cílem našeho spolku je vytvářet příjemný a přátelský prostor pro neformální setkávání rodičů a dětí předškolního věku /0-6/ a tím dětem umožnit nenahraditelný kontakt se svými vrstevníky."

Petra Brychtová, Lomnice nad Lužnicí:

"Iniciativa maminek na mateřské dovolené, které hledaly kolektiv a prostor pro společné aktivity jejich rodin. A také chtěly organizačně napomoci se zřízením dětského hřiště v Lomnici nad Lužnicí, které zde donedávna výrazně chybělo."


Lucie Císařová, České Velenice:

"Potřeba maminek scházet se společně s dětmi a sdílet své zkušenosti i starosti na mateřské dovolené a samozřejmě také možnost zapojit děti do kolektivu ještě před nástupem do mateřské školy."

Kolik rodin vaše centrum navštěvuje? Chodí případně i tatínkové či prarodiče?

Radka Lacinová, Třeboň:

"Naše centrum navštěvuje průměrně deset rodin. V období letních prázdnin a dovolených je účast větší ze strany návštěvníků Třeboně. Tatínkové i prarodiče se svými dětmi, vnoučaty chodí."

Lucie Gerndtová, Chlum u Třeboně:

"Pro tento školní rok máme přihlášeno 15 dětí a na naše setkání chodí s dětmi průměrně 8 maminek, výjimečně se přidají starší sourozenci, tatínek či prarodiče."

Petra Brychtová, Lomnice nad Lužnicí:

"Ročně projde centrem cca 40 rodin, tatínkové i prarodiče se přidávají často také..."

Lucie Císařová, České Velenice:

"Naše centrum navštěvují děti z cca 30 rodin. Většinou se jedná o maminky na mateřské dovolené nebo babičky, ale občas se zapojí i tatínkové."


Jaké aktivity nabízíte a o co je největší zájem?

Radka Lacinová, Třeboň:

"Nabízíme veřejnou hernu, výtvarnou dílnu, výuku anglického jazyka pro maminky, cvičení pro miminka, cvičení pro těhotné a cyklus předporodních přednášek. Největší zájem je o cvičení s miminky."

Lucie Gerndtová, Chlum u Třeboně:

"Náš dvouhodinový program zahrnuje pohybovou část, kdy říkáme básničky, zpíváme písničky, hravě si zacvičíme a zatancujeme, dále tvořivou část, kdy malujeme, modelujeme, pracujeme s přírodními materiály, razítkujeme aj. Podle časových možností zpíváme za doprovodu flétny, kytary či kláves a děti zkouší rytmus s chrastítky. Pokud nám to počasí dovolí, využíváme venkovní dětské hřiště (skluzavka, houpačky, trampolína, pískoviště).  Volné chvilky děti vyplní hraním s hračkami a montessori pomůckami vlastnoruční výroby."

Petra Brychtová, Lomnice nad Lužnicí:

"Nabízíme pravidelně každý týden dopolední kluby maminek s dětmi do 3 let, angličtinu pro nejmenší. Více navštěvované jsou jednorázové akce: Svezeníčko, Pohádkový les, Karneválek. Mnoho pravidelných kroužků a aktivit ustalo v loňském roce a to proto, že mateřské školy přijímají většinu dvouletých dětí a tak jedna výrazná cílová skupina pro rodinné centrum prostě vypadla..."

Lucie Císařová, České Velenice:

"Nabízíme 2x týdně dopolední hernu spojenou většinou s výtvarnou činností pro děti. Každý měsíc máme také připraveno kreativní tvoření pro maminky. Pravidelně pořádá MK Piškůtek také logopedickou poradnu a cvičení pro rodiče a děti ve věku 1-3 roky. Několikrát do roka (většinou v letních měsících) vyjíždíme na různé výlety do okolí ať už vlakem, autobusem nebo na kole. Ze strany maminek je největší zájem o jakékoli kreativní tvoření, při kterém se mohou odreagovat. Děti mají zase nejvíce rádi cvičení, ukazovací básničky, prstové barvy a hrátky s hudebními nástroji."

Provoz obnáší i určitou finanční zátěž. Z jakých zdrojů čerpáte?

Radka Lacinová, Třeboň:

"Zřizovatelem je Městský úřad Třeboň. Pozn.: z rozpočtu města byla financována úprava prostor pro rodinné centrum a také jeho provoz je hrazen z prostředků města Třeboň. V letošním rozpočtu je pro rodinné centrum 30 000 Kč."

Lucie Gerndtová, Chlum u Třeboně:

"Náš nejvyšší výdaj je platba za pronájem, kterou nestačíme pokrýt z vybíraného vstupného. Vloni jsme od Městyse Chlum u Třeboně nedostali nic, letos jsme žádali o 30 000 Kč a dostali jsme 10 000. Proto jsme požádali o finanční pomoc okolní obce, z nichž maminky dojíždějí. Jihočeský kraj nám letos přispěl částkou 24 000 Kč. Ještěže jsou mezi námi dobří lidé, kteří přinesou věcný dar - většinou materiál na tvoření či různé pomůcky, za což jsme velmi vděčni."

Petra Brychtová, Lomnice nad Lužnicí:

"Nejprve z vlastních peněženek, jak to tak u každé dobrovolné aktivity bývá, později se nám podařila vyjednat určitá podpora od města Lomnice nad Lužnicí, za což jsme velmi vděční. Uspěli jsme i v několika krajských grantech na podporu mateřských center, které ale nejsou zcela šity na míru malým spolkům založeným na dobrovolnické činnosti..."


Lucie Císařová, České Velenice:

"Provoz Mateřského centra plně hradí Městský úřad České Velenice. Zároveň také čerpáme z projektových dotací Jihočeského kraje voblasti rodinná politika."

Jak vidíte budoucnost vašeho rodinného centra?

Radka Lacinová, Třeboň:

"V nejbližší době se budeme stěhovat do nových prostor. Přála bych si, aby rodinné centrum fungovalo i nadále a aby jej využívalo více rodin."

Lucie Gerndtová, Chlum u Třeboně:

"Naše vize je vybudovat rodinné centrum se zázemím vyhovující dětem, s každodenním provozem a hernou, nabídnout hlídání dětí, angličtinu pro nejmenší, znakovou řeč pro batolata, masáž miminek a další kurzy. Dokud jsme v pronájmu, budeme pokračovat v programu a udržovat naší dvouhodinovku jedenkrát týdně, což se prozatím osvědčilo."

Petra Brychtová, Lomnice nad Lužnicí:

"Momentálně jsme ve fázi, kdy rušíme organizaci jako takovou (zapsaný spolek s vlastním IČ) a Lomnické klubíčko by fungovalo pod městským IKS jako Klub maminek. Chod rodinného centra - nyní klubu - bude i nadále závislý na dobrovolnické aktivitě několika rodin. Zatím nás takových moc není. Děti zakladatelů již odrostly a je třeba najít pokračovatele. Do určité míry se to dařilo v letošním roce, což nás těší."

Lucie Císařová, České Velenice:

"Pozitivně, protože věřím, že naše centrum si po letech fungování vytvořilo takovou pověst, že i nadále bude o jeho služby zájem nejen v Českých Velenicích, ale i v blízkém okolí, což dokazuje stále se zvyšující počet dojíždějících maminek."

Kontakty:

Radka Lacinová, RC Kapřík Třeboň,
tel.: 727 945 264, rckaprik@gmail.com, www.mesto-trebon.cz/kaprik
Lucie Gerndtová, RC Indiánka, z.s., Chlum u Třeboně, tel.: 603 838 969,
lucie.gerndtova@seznam.cz
Petra Brychtová, Lomnické klubíčko,
tel.: 731 409 689, lomnicke.klubicko@gmail.com, www.klubicko.net
Lucie Císařová, MK Piškůtek České Velenice,
tel.: 721 458 700, www.fenixvelenice.cz

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace