Zúčastněte se ankety ke kvalitě sociálních služeb na Třeboňsku!

12. 7. 2018

 

Chybí Vám v blízkosti Vašeho bydliště pečovatelská služba? Uvítali byste na Třeboňsku azylový dům? Chcete větší možnosti sociálního poradenství? Váš názor tomu může pomoci.

Vyplňte anketu online zde: anketa

Pomůžete tak shromáždit podklady pro tvorbu nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území obce s rozšířenou působností Třeboň.

Realizace anketního šetření probíhá v rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň 2019-2021, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006589“ spolufinancovaného z OP Zaměstnanost.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace