Zveme Vás na Veřejné projednání Střednědobého plánu rozvoje soc. služeb na Třeboňsku

29. 3. 2019

 

Zveme Vás na Veřejné projednání návrhu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň, které proběhne 29. dubna 2019 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Třeboni (Palackého nám. 46/II, Třeboň).

Od října 2017 pracuje město Třeboň společně s Jihočeskou rozvojovou o.p.s. na komunitním plánování sociálních služeb. Cílem je vytvořit vhodné podmínky pro poskytování kvalitních sociálních služeb na Třeboňsku.

Akce je realizována v rámci projektu "Plánování rozvoje sociálních služeb v ORP Třeboň", reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006589“, spolufinancovaného z OP Zaměstnanost.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace