Vytisknout

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. - Denní stacionář

Registrovaná sociální služba

Denní stacionáře, Zdravotně postižení, Děti, mládež, rodiny, Zdravotně postižení,...

U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Územní dostupnost:
Jihočeský kraj
Kontaktní osoba:
Mgr. Dana Kopecká Bc. Jana Honnerová
Telefon/fax:
777 027 230, 385 777 044
 
 
Kapacita služby:

Okamžitá kapacita – 18 klientů 

 
Popis:

Posláním sociální služby je nabídnout lidem s tělesným a mentálním postižením akceptující a bezpečný prostor pro prožívání důstojného a plnoprávného života a rozvíjení schopností a dovedností bez přerušení kontaktu s jejich přirozeným sociálním prostředím (rodinou). Denní stacionáře poskytují službu s ohledem na individuální potřeby uživatele a s respektem k jeho rozhodnutím o svém životě a o průběhu poskytování sociální služby. Služba umožňuje uživatelům rozvoj soběstačnosti a základních dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu. Dále jsou uživatelé podporováni zejména ve výběru činností, které je zajímají a naplňují. Uživatelům je v rozvíjení těchto činnosti, dle jejich volby a individuálních schopností, poskytnuta přiměřená podpora. Podpora vychází z „Přístupu zaměřeného na člověka“. Je tedy poskytována profesionálně, důsledně, avšak s respektem, lidským rozměrem a empatií. Dále pracovníci pracují s technikami „Plánování zaměřené na člověka“, skrze které pomáhají vytvořit kolem uživatele „Kruh podpory“ (rodiče, pracovníci, přátelé). Tito lidé jsou důležitou součástí změny, podpory, řešení a rozhodování. Pokud je to vhodné, je přirozenou součástí poskytování sociální služby také tzv. „návazná podpora“ uživatele, která ho s ohledem na jeho individuální potřeby, možnosti a přání motivuje a podporuje ve využívání sociálních služeb, aktivit a dalších příležitostí zvyšujících míru sociální a pracovní integrace mimo působnost nebo v rámci komplexu poskytovaných služeb a aktivit centra ARPIDA.

Cílová skupina:

Osoby s kombinovaným postižením nebo s tělesným postižením ve věku od 6 do 40 let.

Provozní doba:

Pondělí – pátek od 7.00 do 16.00 hod. 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace