Vytisknout

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., Osobní asistence

Registrovaná sociální služba

Osobní asistence, Zdravotně postižení, Zdravotně postižení, Ambulantní (docházka za...

U Hvízdala 9, 370 11 České Budějovice
Územní dostupnost:
České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Ing. Marek Wohlgemuth – ředitel, Mgr. Dana Kopecká – vedoucí sociální pracovník
Telefon/fax:
385 777 011, 385 777 017
 
 
Kapacita služby:

Maximálně 100 uživatelů denně.

 
Popis:

Cílem služby osobní asistence je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a v zajištění osobní hygieny uživatelů v průběhu realizace vzdělávacích, terapeutických a aktivizačních činností v centru ARPIDA.

Těžištěm služby osobní asistence je pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, vzajištění  osobní  hygieny  uživatelů a  vdalších  činnostech,  které  uživatel  potřebuje,  vjeho přirozeném  sociálním  prostředí  a vprůběhu  realizace vzdělávacích,  terapeutických  a aktivizačních činností v centru Arpida.

Nabídka z činností osobní asistence:

- umožnění účasti na aktivitách podporujících sociální začleňování osob se zdravotním postižením, např. návštěva kulturních, vzdělávacích, volnočasových a sportovních akcí ve městě a okolí,

- doporučení,    zapůjčování    a    výběr    vhodných    pomůcek (rehabilitačních, kompenzačních),popřípadě  hraček,  informace  o  možnostech  získání  a  financování těchto pomůcek,

- nácvik  přijímání  stravy,  popřípadě  návrh  a  výběr  vhodných  pomůcek pro  zajištění stravování,

- umožnění  účasti  uživatele  na volnočasových  aktivitách (arteterapie,  muzikoterapie, počítačový kroužek, angličtina, práce se dřevem, vaření, dramatický kroužek, atp.).

- umožnění využití služeb dle  doporučení  odborných  lékařů, pravidelná  fyzioterapie(zejména  individuální  LTV,  vodoléčba,  termoterapie,  magnetoterapie,  elektroléčba), ergoterapie, logopedie, tyflopedie, canisterapie, hipoterapie a další.

 

Cílová skupina:

Děti, mládež a dospělí s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 5 - 40 let.

Provozní doba:

Po - Pá: 7:00 - 22:00

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace