Vytisknout

Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú - Raná péče

Registrovaná sociální služba

Raná péče, Zdravotně postižení, Děti, mládež, rodiny, Zdravotně postižení, Služby pro...

U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Územní dostupnost:
Jihočeský kraj
Kontaktní osoba:
Mgr. Dana Kopecká, Mgr. Tereza Sellnerová
Telefon/fax:
777 027 230, 721 296 110
 
 
Kapacita služby:

3 klienti = rodiny v jeden okamžik

 
Popis:

Posláním rané péče je poskytnutí včasné odborné pomoci dětem raného a předškolního věku s tělesným a kombinovaným postižením nebo s ohroženým vývojem a jejich rodinám. Služba je zaměřena na podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho individuální specifické potřeby, svým působením zabraňuje prohlubování nepříznivé sociální situace a snaží se o zlepšení kvality života dítěte a rodiny.

Nabídka činností rané péče:

- konzultační návštěvy v rodině dítěte, případně ambulantní konzultace v sídle rané péče,
- zhodnocení aktuální úrovně schopností a dovedností dítěte, zjišťování potřeb rodiny a vypracování individuálního plánu rané péče,
- poradenství a metodické vedení k podpoře psychomotorického vývoje dítěte, praktické rady pro práci a hru s dítětem,
- pomoc s efektivním využíváním vhodných metod pro komunikaci s dítětem,
- doporučení optimálních stimulačních programů a technik k dosažení maximálního možného rozvoje schopností a dovedností dítěte,
- doporučení, výběr a zapůjčení vhodných didaktických, stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, hraček i odborné literatury,
- zprostředkování pedagogicko-psychologického poradenství,
- pomoc při výběru a zařazení dítěte do vhodného předškolního či školního zařízení, zprostředkování kontaktu na školské poradenské zařízení,
- zprostředkování další potřebné  odborné  péče,  kontaktů  na  podpůrné  organizace  a odborníky,
- sociálně právní poradenství, pomoc při prosazování práv a zájmů, podpora při jednání s úřady, informační podpora v oblasti dávek,
- asistence při vyhledání a oslovení návazné sociální služby,
- podpora a pomoc při začleňování rodiny do běžného způsobu života, zprostředkování kontaktů s dalšími rodiči,
nabídka odborných přednášek, seminářů a kurzů.

 

Cílová skupina:

Děti s tělesným nebo kombinovaným postižením a děti s ohroženým vývojem od narození do 7 let věku a jejich rodiny, které žijí na území Jihočeského kraje.

Provozní doba:

Pondělí – pátek od 8.00 do 16.00 hod. 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace