Vytisknout

ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., Sociální rehabilitace

Registrovaná sociální služba

Sociální rehabilitace, Zdravotně postižení, Zdravotně postižení, Ambulantní (docházka za...

U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice 11
Územní dostupnost:
Jihočeský kraj
Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Šesták, Ph.D Bc. Iveta Šestáková
Telefon/fax:
385 777 072, 601 395 521
 
 
Kapacita služby:

Ambulantní forma poskytování: 5 klientů v daný okamžik.

 

 
Popis:

Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatele služby prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných činností, rozvojem a posilováním schopností, dovedností a návyků uživatele, a to s ohledem na schopnosti, přání a dlouhodobé cíle uživatelů služby specifikované v „Individuálním plánu spolupráce“. Nácvik je rozdělen do tří ucelených tematickýchcílů:1. Bezpečně se pohybuji po městě.2. Poradím si vdomácnosti.3. Umím se správně chovat a mluvit s ostatními. Podpora je realizována individuálně nebo ve skupině 2 –5 uživatelů.

Náplň činností uživatelů:

-       nácvik péče o domácnost (příprava pokrmů, úklid domácnosti, nácvik nakupování -hospodaření s penězi, učení hodnoty peněz, nácvik obsluhy běžných zařízení a domácích spotřebičů, péče o oděvy, praní ložního a osobního prádla, žehlení, chod kuchyně, vaření, atp.),

-       nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu (hygiena, oblékání atp.),•nácvik samostatného pohybu a dopravy(orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky),

-       nácvik vyřizování osobních a úředních  záležitostí(úřad,  pošta, lékař, telefonování atp.),

-       nácvik způsobu chování v běžných sociálních situacích,

-       nácvik komunikačních dovedností,

-       nácvik obsluhy a využívání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,

-       nácvik počítačové gramotnosti (email, internet, FB),

-       udržování a rozvíjení bazálních vědomostí a dovedností (čtení, psaní, počítání, všeobecný přehled),

-       účast na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích v centru ARPIDA, návštěva kulturních akcí a realizace aktivizačních činností mimo centrum ARPIDA (kino, divadlo, koncert, výstava, kavárna),

-       realizace aktivizačních činností (výtvarné, hudební, dramatické, rukodělné), •realizace motivačních, zážitkových a relaxačních programů a pobytů,

-       možnost poradenství týkající se bezbariérových úprav prostředí, podávání informací o možnostech získávání a výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně testování a doporučení jejich vhodnosti.

 

Cílová skupina:

Lidé s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením od 16 do 40 let věku..

Provozní doba:

Pondělí – pátek od 7.00 do 16.00 hod. 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace