Vytisknout

Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. - Raná péče Čechy

Registrovaná sociální služba

Raná péče, Zdravotně postižení, Děti, mládež, rodiny, Zdravotně postižení, Služby pro...

Hábova 1571
155 00 Praha 5
Územní dostupnost:
Jihočeský kraj, (celkem 9 krajů ČR)
Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Péčová
Telefon/fax:
251 510 744
 
 
Kapacita služby:

20 – 22 rodin s dětmi se sluchovým postižením 

 
Popis:

Raná péče Čechy poskytuje služby převážně formou pravidelných konzultací v domácím prostředí a je jediným takto zaměřeným poskytovatelem pro danou cílovou skupinu v ČR. Ze zákona jsou služby rané péče poskytovány bezplatně.

Cílem služby je posílit rodinu a zvýšit její kompetence v péči o vlastní dítě v počátečním období tak, aby do budoucna pokud možno nemusela žádnou další sociální službu využívat a byla maximálně samostatná ve svém dalším fungovaní.

Služba spočívá v pravidelných konzultacích odborného sociálního pracovníka v rodinách klientů v časovém intervalu 1x za 2 – 6 týdnů. V období mezi konzultacemi jsou rodiny s poradcem průběžně v kontaktu telefonicky nebo e-mailem. Služba probíhá v ročním cyklu individuálního plánování (společně poradce a klienti) a jednotlivé konzultace se připravují na základě tohoto plánu. Po roce se s rodinou hodnotí pokroky a změny, ke kterým došlo jak ve vývoji dítěte, tak v prožívání rodiny, a vypracovává se plán na další období. Průměrná doba využívání služby jsou tři roky.

Služba Raná péče Čechy se zaměřuje na:

1) podporu celé rodiny (sdílení, poradenský rozhovor, krizová pomoc)  -  podpora po sdělení diagnózy má velký vliv nejen na přijetí faktu postižení dítěte rodinou, ale i na její další fungování a rozvoj dítěte v ní.  Podpora komunikace, vzájemných vztahů v rodině a rodičovských kompetencí.

2) podporu rozvoje dovedností dítěte s postižením sluchu (rehabilitace sluchu, komunikace, rozvoj řeči) – zahájení co nejdříve po stanovení diagnózy zkracuje období, po které je dítě ochuzeno o jeden ze základních smyslů, který ovlivňuje zásadním způsobem jeho další sociální a rozumový vývoj. Pokud je rehabilitace dítěte započata během prvního roku života, rozdíl mezi slyšícími vrstevníky a dítětem neslyšícím se daří velmi úspěšně vyrovnat maximálně do doby nástupu do školního vzdělávání. 

Cílová skupina:

Rodiny s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením ve věku od 0 do 7 let

Provozní doba:

Po - Pá: 7:00 - 19:00 - terénní forma

Čt: 8:30 - 15:30 - ambulantní forma

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace