Vytisknout

Domov Libníč

Registrovaná sociální služba

Domovy pro seniory, Osobní asistence, Pečovatelská služba, Sociálně terapeutická dílna,...

Libníč 17
373 71 Rudolfov
Územní dostupnost:
klienti jsou přijímáni z Jihočeského kraje
Kontaktní osoba:
Mgr. Alois Ambrož - ředitel Domova Libníč a CSS Empatie
Telefon/fax:
602 202 369
 
 
Kapacita služby:

113 uživatelů

 
Popis:

poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro samostatné provedení osobní hygieny
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Prostřednictvím sociálních, zdravotních, psychologických a terapeutických činností se snažíme zachovávat či posilovat soběstačnost, společenské návyky a dovednosti uživatelů služby. Usilujeme o zajištění jejich důstojného života a vytváříme podmínky pro začlenění uživatelů do společnosti a podmínky k ochraně základních lidských práv a oprávněných zájmů.

Cílová skupina:

Osoby se sníženou soběstačností z důvodu schizofrenního onemocnění nebo poruch s bludy.

Provozní doba:

Nepřetržitý provoz

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace