Vytisknout

Domov pro matky s dětmi

Registrovaná sociální služba

Azylové domy, Ztráta bydlení, Děti, mládež, rodiny, Služby pro děti a mládež, rodiny,...

Políkno 47, Jindřichův Hradec
Územní dostupnost:
Jihočeský kraj
Kontaktní osoba:
Mgr. Romana Přibylová, DiS.
Telefon/fax:
384 326 320; 702 005 983
 
 
Kapacita služby:

21 lůžek (7 matek + 14 dětí)

 
Popis:

Domov pro matky s dětmi je ve smyslu §57 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů a §22 vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů, azylovým zařízením.

Posláním zařízení je poskytnutí přechodného bydlení matkám s dětmi nebo těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, většinou spojené se ztrátou bydlení. 

Cílová skupina:

matky s dětmi, těhotné ženy

Provozní doba:

nepřetržitě

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace