Vytisknout

FOKUS Tábor, Komunitní týmy Jindřichův Hradec a Třeboň

Registrovaná sociální služba

Sociální rehabilitace, Ztráta bydlení, Těžce nemocní, Zdravotně postižení, Zadluženost,...

Chelčického 2, Třeboň
Václavská 130 (vchod z ulice Zárybniční), Jindřichův Hradec
Územní dostupnost:
Třeboňsko, Jindřichohradecko, Dačicko
Telefon/fax:
777 721 705, 777 721 703, 777 706 094
 
 
 
Popis:

Komunitní tým je služba založená na individuální a obvykle i dlouhodobé podpoře a provázení jejích uživatelů. Svojí činností se snaží udržet uživatele v jejich přirozeném prostředí. Vede uživatele k rozvíjení samostatnosti a schopnosti se rozhodovat, určovat a naplňovat své potřeby a cíle. Orientuje je na využívání běžně dostupných možností osobní realizace a trávení volného času, jakožto i na hledání přirozených zdrojů pomoci. Snaží se podporovat uživatele při upevňování kontaktu s rodinou a přáteli, ale i s širším okolím. Poskytuje pomoc při řešení krizových situací. V případě potřeby zprostředkovává další specializované ambulantní nebo pobytové služby, cíleně tyto služby propojuje a zajišťuje provázení uživatele touto sítí služeb. Zároveň s těmito službami spolupracuje na přechodu uživatelů zpět do komunity.

Služba je poskytována jak ambulantní, tak terénní formou. To jakou formu uživatel aktuálně využije, se zcela odvíjí od jeho rozhodnutí, popř. z charakteru potřebné pomoci.

Komunitní tým lze tedy chápat jako klíčovou službu v péči o lidi s vážným duševním onemocněním, vycházející z předpokladu, že základem efektivní péče je individuální podpora postavená na dobrém vztahu s uživatelem v kombinaci s koordinací a návazností jím využívaných služeb.

Cílem služby je dosáhnout stavu, kdy uživatel žije subjektivně i objektivně kvalitní život a je kompetentní převzít zodpovědnost za své chování. Dalším cílem služby je pozitivně ovlivňovat vztah veřejnosti k lidem s duševním onemocněním, prohlubovat spolupráci s institucemi, které poskytují služby těmto lidem a přispívat k eliminaci výskytu sociálně nežádoucích jevů jako je bezdomovectví, agresivita, zadluženost, sebevraždy apod.

Cílová skupina:

Osoby s vážným duševním onemocněním, zejm. s diagnózou schizofrenie a poruchy nálad

Provozní doba:

Pracoviště Jindřichův Hradec: pracovní dny 7.30 – 16.00

Pracoviště Třeboň: St: 08:00 – 10.00

 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace