Vytisknout

Hospicová péče sv. Kleofáše, Osobní asistence

Registrovaná sociální služba

Osobní asistence, Senioři, Těžce nemocní, Služby pro seniory, bydlení, sociální péče,...

Třeboň: Svatopluka Čecha 20, Třeboň 379 01 (vchod z ulice Na Sadech, vedle KKC Roháč)
Jindřichův Hradec: Husova 156/II, Jindřichův Hradec 377 11 (v budově Obchodní akademie za hlavní poštou)
Územní dostupnost:
Území MAS Třeboňsko
Kontaktní osoba:
Mgr. Irena Kalná
Telefon/fax:
739 341 087
 
 
Kapacita služby:

2 v daný okamžik

 
Popis:

Osobní asistence umožňuje uživatelům služby setrvat v jejich přirozeném sociálním prostředí a poskytuje jim takovou podporu a pomoc, která jim umožní v co nejvyšší možné míře zachovat důstojný a plnohodnotný život. Cílem osobní asistence je pomáhat klientům nejen fyzicky, ale také je podpořit při překonávání samoty a izolace, doprovázet na procházkách a po všech stránkách umožnit člověku žít ve vlastní domácnosti životem blízkým běžnému standardu.

Cílová skupina:

osoby s chronickým onemocněním

osoby s jiným zdravotním postižením

osoby s tělesným postižením

osoby se sluchovým postižením

osoby se zdravotním postižením

osoby se zrakovým postižením

senioři

 

Věková kategorie klientů:

děti předškolního věku (1 - 6 let)

mladší děti (7 –10 let)

starší děti (11 – 15 let)

dorost (16 – 18 let)

mladí dospělí (19 – 26 let)

dospělí (27 – 64 let)

mladší senioři (65 – 80 let)

starší senioři (nad 80 let)

Provozní doba:

Provozní doba terénní formy poskytování: 

pondělí: 7:00 - 14:00, 17:30 - 19:30

úterý: 7:00 - 14:00, 17:30 - 19:30

středa: 7:00 - 14:00, 17:30 - 19:30

čtvrtek: 7:00 - 14:00, 17:30 - 19:30

pátek: 7:00 - 14:00, 17:30 - 19:30

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace