Vytisknout

Hospicová péče sv. Kleofáše, Sociální poradenství

Registrovaná sociální služba

Odborné sociální poradenství, Senioři, Těžce nemocní, Služby pro seniory, bydlení,...

Třeboň: Svatopluka Čecha, Třeboň 379 01 (vchod z ulice Na Sadech, vedle KKC Roháč)
JIndřichův Hradec: Husova 156/II, Jindřichův Hradec 377 11 (v budově Obchodní akademie za hlavní poštou)
Územní dostupnost:
ORP Třeboň, ORP Jindřichův Hradec
Kontaktní osoba:
Mgr. Irena Kalná
Telefon/fax:
739 341 087
 
 
Kapacita služby:

T- 8x 30 minutová intervence; A – 2 klienti v daný okamžik

 
Popis:

Cílem odborného sociálního poradenství v komplexu hospicové péče je to aby, se lidé v těžké životní situaci dokázali zorientovat, využít svého potenciálu a možností, nalézt, přijmout a využít potřebnou podporu a pomoc ve svém blízkém okolí, rodině, přátelích, komunitě, společnosti.  Službu poskytujeme tak aby lidé, kteří se na nás obrátí s prosbou o podporu a pomoc, odcházeli vždy s nadějí v možné řešení jejich situace, jistotou vlastní hodnoty, ujištěním pomoci a podpory druhých. Důležitým aspektem naší služby je to, aby člověk dlouhodobě nebo nevyléčitelně nemocný se za pomoci podpory, pomoci a podaných informací mohl svobodně a informovaně rozhodnout o typu péče a místě, kde chce být během své nemoci i v době umírání. Dále aby se mohl ve své životní situaci zorientovat, svobodně a informovaně rozhodovat a uspořádat důležité záležitosti ve svém životě. Poradenství se zaměřuje stejně tak na pečující o dlouhodobě nebo nevyléčitelně nemocné a má za cíl to, aby zvládli dobu pečování bez újmy fyzické i psychické a aby měli informace o možných podporách, cítili podporu a uznání okolí. Sociální poradenství v komplexu hospicových služeb pečuje také o pozůstalé a má za cíl, aby pozůstalý, kterému zemřel jeho blízký, prožil dobu truchlení tak, jak potřebuje; porozuměl svému prožívání; mohl znovuvybudovat svůj vnitřní svět, našel nové role v životě, další smysl pro život; využil podporu a pomoc v praktických záležitostech.

Cílová skupina:

Cílová skupina klientů: osoby se zdravotním postižením, senioři

 

Věková kategorie klientů:

od 18 ti let věku

 

Provozní doba:

Provozní doba ambulantní formy poskytování:

úterý:   8:00 - 14:00

středa: 8:00 - 14:00

Provozní doba terénní formy poskytování:

pondělí: 8:00 - 10:00

středa: 15:00 - 17:00

čtvrtek: 8:00 - 10:00

pátek:   8:00 - 10:00

 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace