Vytisknout

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice p.o., Azylový dům FILIA

Registrovaná sociální služba

Azylové domy, Domy na půl cesty, Ztráta bydlení, Děti, mládež, rodiny, Zadluženost, Osoby...

Nerudova 7
370 04 České Budějovice
Kontaktní osoba:
Mgr. Michaela Častulíková
Telefon/fax:
387 427 168
 
 
Kapacita služby:

Azylové domy: 43 lůžek (13 matek, 30 dětí)

Domy na půl cesty: 2 lůžka

 
Popis:

Azylové domy

Azylový dům poskytuje pobytové služby těhotným ženám a matkám s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Cílem je vytvořit vhodné zázemí pro zvládnutí nepříznivé sociální situace uživatelek, pomoci jim dosáhnout takovou změnu v životě, aby přestaly službu potřebovat. Specifickým cílem je umožnit dětem zůstat v péči matky.

Domy na půl cesty

Dům na půl cesty poskytuje pobytové služby zletilým dívkám do 26 let věku, které opouštějí školská zařízení nebo jsou z nefunkčních rodin bez rodinného zázemí. Cílem je vytvořit vhodné zázemí pro bezpečné zvládnutí období vstupu dívek do běžného života, motivovat dívky k zařazení do běžného života, zmírnit následky ústavní výchovy nebo nedostatečné péče rodin. Specifickým cílem je připravit dívek na jejich mateřskou roli.

Cílová skupina:

Azylové domy - Cílovou skupinou jsou matky s dětmi do 26 let věku a těhotné ženy, které ztratily svůj domov nebo musely svůj domov opustit z důvodu ohrožení zdraví a života, bezpečí či důstojnosti.

Domy na půl cesty - Cílovou skupinou jsou zletilé dívky do 26 let věku, které opouštějí školská zařízení ústavní výchovy nebo dívky z nefunkčních rodin bez rodinného zázemí.

Provozní doba:

Nepřetržitě

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace