Vytisknout

Městská Policie Třeboň

Registrovaná sociální služba

Související a doprovodné služby, Úřady a instituce

Palackého nám. 46
379 01 Třeboň
Telefon/fax:
384 721 113
 
 
 
Popis:

Agenda: zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, přispívá v rozsahu stanoveném zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě, provádí přednášky a besedy na školách, spolupracuje při akcích pro děti a mládež.

Provozní doba:

Nepřetržitý provoz

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace