Vytisknout

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas

Registrovaná sociální služba

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Ztráta bydlení, Děti, mládež, rodiny,...

Arch. Teplého 1306/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Územní dostupnost:
ORP Jindřichův Hradec
Kontaktní osoba:
Bc. Karolína Píchová, DiS. – ředitelka Terezie Dvořáková, DiS. – sociální pracovnice
Telefon/fax:
731 604 554, 730 540 628
 
 
Kapacita služby:

Okamžitá kapacita je patnáct dětí v daný okamžik

 
Popis:

Poslání NZDM

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež nabízí bezpečný prostor, podporu a pomoc dětem nebo mládeži k řešení jejich osobních problémů, bezpečnému trávení volného času. Chceme motivovat a pomoci klientům, aby našli sílu u sebe sama k řešení svých problémů nebo těžkostí.

 

Cíle

Chceme společnou prací dosáhnout toho, aby klient:

- měl vybudované přátelské vztahy
- byl schopen se připravovat do školy, popř. na své budoucí zaměstnání

- byl schopen samostatně řešit komplikované životní události

Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku 7 – 22 let, které se potýkají s nepříznivou sociální situací, např. řeší problémy v rodině, s vrstevníky, ve škole nebo se setkali s rizikovou situací.

Provozní doba:

Po-St

administrativa (10:45-13:00, 19:00-19:15);

klub pro děti a mladé (13:30 – 19:00)

Čt-Pá

administrativa (10:30-13:00)

klub pro děti a mladé (13:30 – 19:00)

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace