Vytisknout

Oblastní charita Třeboň, Občanská poradna

Registrovaná sociální služba

Odborné sociální poradenství, Ztráta bydlení, Zadluženost, Osoby v krizi (dluhy, ztráta...

Chelčického 2, 379 01 Třeboň
Jungmannova 20, 378 10 České Velenice
Územní dostupnost:
ORP Třeboň
Kontaktní osoba:
Pro místo poskytování Třeboň – Mgr. Alena Brožová Pro místo poskytování Č. Velenice – Bc. Barbora Tětková
Telefon/fax:
Třeboň: 775 566 971 České Velenice: 732 895 809
 
 
Kapacita služby:

Okamžitá kapacita = 1 uživatel

 
Popis:

Občanská poradna v Třeboni je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci. Nabízí podporu při zvládání a řešení obtížných životních situací člověka a pomoc při lepší orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a povinnostech. Služba je určena osobám, které potřebují pro zvládnutí své obtížné životní situace informace o tom, jaké mají práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a o dostupných službách. Služba je určena zejména osobám, které jsou limitovány v uplatnění ve společnosti pro svůj věk, nepříznivý zdravotní stav, sociální situaci, sociálně znevýhodňující prostředí, životní návyky, způsob života. Uživatelům je služba poskytována bezplatně.

Posláním Občanské poradny v Českých Velenicích je poskytovat lidem podporu a pomoc při zvládání a řešení obtížných životních situací (např. formou rady, informace vedoucí k porozumění, k orientaci v  jejich právech, oprávněných zájmech a povinnostech) za účelem podpory začlenění do společenského fungování. Poradna podporuje rozvoj dovedností a schopností člověka tak, aby co nejvíce samostatně dokázal řešit či stabilizovat svoji sociální situaci.

V Občanské poradně jsou poskytovány bezplatné služby v rámci oddlužení na základě akreditace Ministerstvem spravedlnosti (identifikační číslo AO-052-2018).

Poradna zajišťuje poradenství v oblastech:

pracovně – právní vztahy
majetkoprávní vztahy
řešení dluhů (exekuce, insolvence, rodinný rozpočet apod.)
sociální dávky
bydlení a sousedské vztahy
rodina a mezilidské vztahy
domácí násilí
základy práva v ČR
sociální terapie.

Služba je uživatelům poskytovaný bezplatně.

Cílová skupina:

Cílová skupina služby Občanská poradna Třeboň: osoby, které potřebují pro zvládnutí své obtížné životní situace informace o tom, jaké mají práva a povinnosti, o možnostech řešení své situace a o dostupných službách. Služba je určena zejména osobám, které jsou limitovány v uplatnění ve společnosti pro svůj věk, nepříznivý zdravotní stav, sociální situaci, sociálně znevýhodňující prostředí, životní návyky, způsob života.

 

Cílová skupiny služby Občanská poradna České Velenice: osoby od 16 do 65 let žijící v Českých Velenicích v sociálně vyloučených lokalitách nebo sociálním vyloučením ohrožené, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží bez vnější pomoci překonat - nezaměstnaní, předlužení, ohrožení ztrátou bydlení, národnostní menšiny, osoby v krizi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou jím ohroženy, imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby se zdravotním postižením, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, rodiny s dětmi.

 

 

Provozní doba:

Konzultační hodiny Občanská poradna Třeboň:

pondělí  9.00 - 11.30    12.00 - 16.00

středa    9.00 - 11.30     12.00 - 16.00

čtvrtek   8.00 - 12.00

 

Konzultační hodiny Občanská poradna České Velenice:

ambulantní formy služby:

Pondělí   8.30 – 12.30        13.00 – 16.00   

Úterý                                   12.00 – 19.00         

Středa                                 12.00 – 15.00

Čtvrtek                                 12.00 – 19.00   

terénní formy služby:

úterý              15.00 – 18.00

čtvrtek           15.00 – 18.00

 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace