Vytisknout

Oblastní charita Třeboň, Pečovatelská služba Astra

Registrovaná sociální služba

Pečovatelská služba, Senioři, Služby pro seniory, bydlení, sociální péče, Zdravotně...

Chelčického 2
379 01 Třeboň
Územní dostupnost:
ORP Třeboň
Kontaktní osoba:
Lucie Vyslužilová, DiS
Telefon/fax:
777 566 972
 
 
Kapacita služby:

Okamžitá kapacita = 5 uživatelů

 
Popis:

Posláním Pečovatelské služby Astra je umožnit osobám z Třeboňska se sníženou soběstačností a sebeobsluhou z důvodu věku, nemoci či zdravotního stavu, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a necítit se sami. Pomoc a podporu při zvládání každodenních činností uskutečňujeme s důrazem na důstojnost uživatelů podle jejich individuálních potřeb, např. v oblastech hygieny, dovozu obědů, nákupů, obstarávání domácnosti, doprovodů. Rodině a pečujícím osobám služba umožňuje úlevu, odpočinek a načerpání sil.

Dalšími činnostmi jsou např. dohled nad uživatelem, odvoz služebním vozidlem např. k lékaři, péče o domácí zvíře, úklid společných prostor domu a další.

Služba je poskytována za úhradu.

 

Cílová skupina:

Osoby se sníženou soběstačností a sebeobsluhou žijící v Třeboni a přilehlých obcích do
15 km:

Senioři – osoba, která dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu
Osoby se zdravotním postižením

osoba, které byl přiznán invalidní důchod a která ke svému psychickému nebo zdravotnímu stavu potřebuje pomoc další osoby k zajištění svých potřeb
osoba, která potřebuje v průběhu své rekonvalescence pomoc další osoby k zajištění svých potřeb

Osoby dlouhodobě a chronicky nemocné
Rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (narození současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí)

Provozní doba:

Pondělí až pátek 7.30 – 16.00 hod

                            17.00 – 21.30 hod

Svátky a víkendy 7.00 – 16.00 hod

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace