Vytisknout

Oblastní charita Třeboň Sociálně terapeutická dílna Motýl

Registrovaná sociální služba

Sociálně terapeutická dílna, Zdravotně postižení, Ambulantní (docházka za službou do...

Chelčického 1, 379 01 Třeboň
Chelčického 2, 379 01 Třeboň
Územní dostupnost:
ORP Třeboň
Kontaktní osoba:
Mgr. Alena Brožová
Telefon/fax:
775 566 971
 
 
Kapacita služby:

Okamžitá kapacita = 10 uživatelů

 
Popis:

Sociálně terapeutická dílna Motýl podporuje osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou pracovat na běžném trhu práce, v procesu začleňování se do běžného života. Prostřednictvím aktivního zapojení do činností dílny tak mohou smysluplně využít volný čas a zažívat pocit užitečnosti, sounáležitosti a seberealizace. S ohledem na individuální dovednosti a potřeby podporujeme uživatele v získání a upevňování pracovních návyků, v soběstačnosti, navazování a rozvoji sociálních kontaktů.

Uživatelům je služba poskytována bezplatně.

Cílová skupina:

Osoby od 16 do 65 let s lehkým nebo středně těžkým mentálním a kombinovaným (mentálním a tělesným, popř. smyslovým) postižením z Třeboňska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka, které nemají v době příchodu do služby z důvodu snížené soběstačnosti možnost pracovat na otevřeném ani chráněném trhu práce.

 

Provozní doba:

Pondělí:   7:30 – 16:00 hodin

Úterý:       7:30 – 16:00 hodin

Středa:     7:30 – 16:00 hodin

Čtvrtek:    7:30 – 16:00 hodin

Pátek:      7:30 – 16:00 hodin

 

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace