Vytisknout

Poradna pro osoby v nouzi

Registrovaná sociální služba

Odborné sociální poradenství, Ztráta bydlení, Služby pro seniory, bydlení, sociální péče,...

Arch. Teplého 1306/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Územní dostupnost:
ORP Jindřichův Hradec
Kontaktní osoba:
Bc. Karolína Píchová, DiS. – ředitelka, sociální pracovnice Bc. Tereza Dvořáková – sociální pracovnice
Telefon/fax:
731 604 554, 731 402 982
 
 
Kapacita služby:

Okamžitá kapacita ambulantní formy je jeden klient/rodina v daný okamžik. Výjimkou je pondělí (7:30-11:30), středa (12:00-16:00), čtvrtek (7:30-8:30, 10:30-11:30) a pátek (7:30-9:30).

 
Popis:

Posláním Poradny pro lidi v nouzi je poskytnout podporu a pomoc osobě či osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopny vyřešit vlastními silami. Těmto osobám poskytujeme odborné sociální poradenství. Usilujeme o to, aby tyto osoby znaly svá práva a povinnosti, aby znaly dostupné služby a uměly vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Máme zájem o to, aby byly v budoucnu schopny řešit svou situaci bez pomoci odborníků.

 

Cíle: Chceme dosáhnout toho, aby náš klient byl schopen řešit své problémy a nebyl závislý na pomoci institucí.

Společnou prací chceme dosáhnout toho, že klient:

je ekonomicky soběstačný (zaměstnání, další příjmy)
je schopen hospodařit (finance, domácnost, plánování a time management)
zvládá běžné administrativní úkony (jednání na úřadech, vyřízení dávek, sepsání žádostí či odvolání…)
má zajištěnou adekvátní formu bydlení (např. není bez přístřeší)

ví kam se obrátit v případě potřeby (návazné sociální, zdravotní nebo psychologické služby)

Cílová skupina:

osoby v akutně nepříznivé sociální situaci

Provozní doba:

Po-Pá 7:30-11:30, 12:00-16:00

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace