Vytisknout

ROZKOŠ bez RIZIKA, Terénní program

Registrovaná sociální služba

Odborné sociální poradenství, Terénní programy, Osoby v krizi (dluhy, ztráta bydlení,...

Česká 20
České Budějovice 370 01
Územní dostupnost:
Terénní program je realizován v oblastech Jihočeského kraje s vysokou koncentrací žen pracujících v sexbyznyse. Na Třeboňsku se jedná o České Velenice a okolí, Halámky, Novou Bystřici a Novou Ves nad Lužnicí.
Kontaktní osoba:
Bc. Monika Kochlőflová, DiS.
Telefon/fax:
775 133 133
 
 
 
Popis:

V rámci terénního programu jsou aktivně vyhledávány a oslovovány ženy na všech úrovních prostituční scény – kluby, priváty a ulice - s nabídkou služeb terénního programu (TP). Terénní program zahrnuje sociální, zdravotní a terapeutické služby. V rámci sociálních služeb je ženám poskytnuto základní a odborné sociální poradenství, sociálně právní poradenství, poradenství ohledně odchodu ze sexbyznysu, informace jak bezpečně pracovat v sexbyznysu, jak si nastavit své hranice a chránit sebe i své okolí, dále poradenství týkající se prevence násilí a obchodu s lidmi, dluhové poradenství a kariérové poradenství.

TP také zajišťuje testování na pohlavně přenosné infekce, jako je HIV a syfilis a žloutenku typu C. Součástí testování je vždy předtestové a potestové poradenství. V případě zjištění nákazy pak pomoc a doprovod do příslušných zdravotnických zařízení. Jako rozšiřující službu TP lze považovat výjezd dermatovenerologické sanity do dané oblasti, který je realizován několikrát do roka, kde je možnost ženám zajistit podrobnější zdravotnické vyšetření na pohlavně přenosné infekce.

Testování veřejnosti:

Rozkoš bez rizika (R-R) nabízí široké veřejnosti možnost nechat se otestovat na pohlavně přenosné infekce jako je HIV a syfilis pomocí screeningových rychlotestů.

R-R je nejen poskytovatelem sociálních služeb, ale také registrovaným zdravotnickým zařízením (dermatovenerologická ambulance sídlí v Českých Budějovicích).

Cílová skupina:

Sexuální pracovnice (i bývalé) a ženy ohrožené těmito riziky: nucenou prostitucí, obchodu s lidmi, násilím, trestnou činností, ohrožených sociálním vyloučením ci již vyloučené a další

Provozní doba:

Na Třeboňsko vyjíždí terénní program dvakrát měsíčně.

Poradna pro komerční sexuální pracovnice (České Budějovice):
St 17.00 – 20.00, po domluvě i v jiné dny
Testování veřejnosti na protilátky HIV (České Budějovice): po předchozí telefonické domluvě.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace