Vytisknout

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Registrovaná sociální služba

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi , Ztráta bydlení, Děti, mládež, rodiny,...

Arch. Teplého 1306/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Územní dostupnost:
ORP Jindřichův Hradec
Kontaktní osoba:
Bc. Karolína Píchová, DiS. – ředitelka Bc. Libuše Šimonová – sociální pracovnice
Telefon/fax:
731604554, 733741816
 
 
Kapacita služby:

Okamžitá kapacita ambulantní i terénní formy je jedna rodina v daný okamžik.

 
Popis:

Poslání

Posláním služby je aktivizovat rodiny s dětmi tak, aby byly schopny řešit své problémy svépomocí.

 

Cíl služby

Chceme společně dosáhnout toho, že rodina:

- zvládá péči o děti (škola, stravování, hygiena, lékař, …)
- je ekonomicky soběstačná (má stabilní příjem, zaměstnání)
- zvládá běžné administrativní úkony (návštěva lékaře, úřadů, …)
- je schopna hospodařit (domácnost, finance, …)
- má navázané dobré vztahy s okolím.

Cílová skupina:

Osoby žijící ve společné domácnosti (rodič, prarodič, pěstoun aj) pečující o děti ve věku do 18 let, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.

Provozní doba:

Po: 12:00-16:00 (terénní forma)

Út: 7:30-11:30 (terénní f.),12:00-16:00 (ambulance),

St: 7:30-11:30 (ambulance), 12 -16:00 (ambulance)

Čt: 7:30-11:30 (terénní f.), 12:00-16:00 (terénní f.)

Pá: 7:30-11:30 (terénní f.), 12 -16:00 (ambulance)

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace