Vytisknout

Sociálně terapeutická dílna Motýl

Registrovaná sociální služba

Sociálně terapeutická dílna, Zdravotně postižení, Zdravotně postižení, Ambulantní...

Chelčického 1, 379 01 Třeboň
Územní dostupnost:
Třeboň
Kontaktní osoba:
Mgr. Alena Brožová
Telefon/fax:
775566971
 
 
Kapacita služby:

V jednom okamžiku je možné poskytnout službu 10 uživatelům, z toho max. 1 vozíčkáři.

Složení uživatelů a jejich činnosti jsou plánovány tak, aby mohl být zajištěn optimální rozvoj dovedností u všech uživatelů (např. odpolední blok může být určen uživatelům s vyšší mírou podpory).

 
Popis:

Sociálně terapeutická dílna Motýl podporuje osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou pracovat na běžném trhu práce, v procesu začleňování se do běžného života. Prostřednictvím aktivního zapojení do činností dílny tak mohou smysluplně využít volný čas a zažívat pocit užitečnosti, sounáležitosti a seberealizace. S ohledem na individuální dovednosti a potřeby podporujeme uživatele v získání a upevňování pracovních návyků, v soběstačnosti, navazování a rozvoji sociálních kontaktů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
  • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
  • základní sociální poradenství
Cílová skupina:

Osoby od 16 do 65 let s lehkým nebo středně těžkým mentálním a kombinovaným (mentálním a tělesným, popř. smyslovým) postižením z Třeboňska, Jindřichohradecka a Českobudějovicka, které nemají v době příchodu do služby z důvodu snížené soběstačnosti možnost pracovat na otevřeném ani chráněném trhu práce. Služba není poskytována osobám s vysokou mírou nebo plnou závislostí na pomoci druhé osoby.

Provozní doba:

Pondělí - pátek 7.30 hod - 16.00 hod

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace