Vytisknout

Temperi – Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA

Registrovaná sociální služba

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Děti, mládež, rodiny, Služby pro děti a mládež,...

Jungmannova 20, České Velenice, 378 10
Kontaktní osoba:
Mgr. Ludmila Cimlová
Telefon/fax:
704 000 739
 
 
Kapacita služby:

15 uživatelů (v jeden okamžik)

 
Popis:

Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA usiluje prostřednictvím aktivního využití volného času a edukačních aktivit o pozitivní změnu a sociální začlenění dětí a mládeže, kteří se ocitli v nepříznivé či jinak náročné životní situaci a hrozí jim působení společensky nežádoucích jevů.

NZDM BRÁNA nabízí dětem a mládeži bezpečný prostor, pomoc a podporu při řešení obtížných osobních situací formou poskytování potřebných informací a vhodných aktivizačních činností, které přispívají ke zlepšení kvality života uživatelů.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež BRÁNA poskytuje prostor pro smysluplné trávení volného času a řešení problémů jako alternativu pobývání na ulici.Cílem služby je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci.

Cílová skupina:

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let bez rozdílu rasy, barvy pleti, náboženského vyznání, sociálního postavení a životních postojů, kteří se ocitli v nepříznivé či jinak náročné životní situaci a jsou ohroženi společensky nežádoucími jevy.

Provozní doba:

pondělí až čtvrtek: 12:00 - 18:30 hod.

pátek 12:30 – 18:00 hod.

 

Katalog služeb

  • Cílové skupiny
  • Druhy poskytovaných služeb
  • Formy poskytovaných služeb
  • Životní situace